Ks. Jan Sochoń

W Teologii Politycznej o twórczości ks. Jana Sochonia

Lut
26

W najnowszym internetowym wydaniu Teologii Politycznej Co Tydzień znajdziemy kilkanaście tekstów poświęconych poetyckiej, literackiej, naukowej i duchowej twórczości ks. Jana Sochonia.

Spis treści TPCT:

Ks. Jan Sochoń: Dobrze jest odczuwać, że się istnieje

Ernest Bryll: Sacrum codzienne

Ks. Jerzy Szymik: Krzyż do rany, na linii strzału… O wierszach ks. Jana Sochonia

Wojciech Kaliszewski: „A ja widzę to wszystko”. O wierszach Jana Sochonia

Karol Grabias: Wsłuchując się w głos bytu. Filozofia ks. Jana Sochonia

Maciej Papierski: Poeta obecności. Kilka słów o twórczości ks. Jana Sochonia

Jarosław Jakubowski: Tuląc się do istnienia. O poezji Jana Sochonia

Anna Nasiłowska: O „Mowie wewnętrznej” ks. Jana Sochonia

Izabela Rutkowska: Wnętrze uzewnętrznione. 80 aktów odwagi ks. Jana Sochonia

„W tym numerze tygodnika sięgamy po twórczość ks. Jana Sochonia. Szukamy jego fascynacji, a także klucza do jego twórczości. Patrzymy zarazem na poetę, ale i na filozofa, kapłana, teologa. Przede wszystkim zaś przemierzamy z postacią, która jak nikt inny poprzez słowo wyraża rzeczywistość. Mamy nadzieję, że na tę wędrówkę z tak znamienitym przewodnikiem odbędą Państwo razem z nami.”

Zachęcamy do lektury: Sochoń. Wyrażanie rzeczywistości

Modlitwa do ciszy – wybór wierszy ks. Jana Sochonia

Lut
01

 

ks. Jan Sochoń w opublikowanym właśnie, a dokonanym przez Jarosława Jakubowskiego, wyborze wierszy, wnikliwie odnotowuje wszelkie stany, które przynosi codzien­ność. Większość jego utworów, jeśli nie wszystkie, w mniejszym lub więk­szym stopniu odnoszą się do jego osobistego postrzegania Boga i prawd wiary. Nie są to jednak poetyckie kazania, ale intymne zapiski, czynione dla lepszego rozpoznania siebie w świecie. Nazwałbym je bieżącymi pod­sumowaniami. Poeta nie wybiera tematów, jak to w przypadku żywego usposobienia, inspiracje pojawiają się właściwie nieustannie. Wszystko może być kanwą wiersza: samotna Wigilia, poranek przy lustrze, bezsenna noc, chwila zachwytu naturą, zmęczenie, z wszystkiego twórca czyni uży­tek. Zdaje relacje z poczucia mocy i poczucia słabości, za każdym razem pokładając ogromną ufność we wszechogarniającą Bożą miłość. Czytamy Jana Sochonia jako poetę, ale przecież wiemy, że nie mam do czynienia z katolickim księdzem. On nam tej perspektywy nie narzuca, kapłaństwo jest bowiem zwyczajną-niezwyczajną treścią jego życia, a więc również jego twórczości. Niekiedy jednak obserwujemy u poety wewnętrzne napięcia pomiędzy tymi dwoma żywiołami. „Są sprawy ważniejsze/od poezji: żywot dobry i prosty,/byśmy mogli przyjąć Jezusa,/od kiedy powiła Go Maryja,/dla nas i całego świata” – pisze w wierszu „Powrót z wykładu o Miłoszu”. Nie zapominając, że pisze to poeta (bo w końcu pisze wiersz) czujemy jednocześnie, że poeta ustę­puje miejsca księdzu. Nie szukajmy u Sochonia dramatycznych, a przez to atrakcyjnych marketingowo opisów niewiary, beznadziei i niemiłości. Nie szukajmy nie dlatego, że tego tu nie ma, tylko dlatego, że poeta pisze o tym wszystkim z pozycji życzliwego i zatroskanego obserwatora, z po­zycji człowieka modlącego się za siebie i za innych ludzi. W tym – podsta­wowym – sensie można powiedzieć, że jest to poezja pisana na klęczkach. Już samo to określenie nabrało współcześnie pejoratywnego zabarwienia. Człowiek współczesny w klękaniu widzi symbol poniżenia, a przecież nie o poniżenie tu chodzi, tylko o akt pokory, ufności, zawierzenia. Wszystkie te pojęcia zostały w jakiś sposób skompromitowane, poddane obróbce w poprawnościowej maszynce. Czytamy księdza Sochonia w szczególnym czasie – doniesień medial­nych o kryzysie Kościoła, który jest faktem, ataków na kapłanów i ludzi wierzących. Te wiersze są odtrutką na smutek i lęk. Poeta prowadzi nie­ustanny dialog z Bogiem i ze sobą. Rozważa tajemnice miłości. (z posłowia Jarosława Jakubowskiego)

ks. Jan Sochoń, „Modlitwa do ciszy” (rok wydania:2019); Galeria Autorska

Bóg ubogi – refleksje w tygodniku Idziemy

Sty
13

W najnowszym numerze tygodnika Idziemy znajdziemy bożonarodzeniowe refleksje ks. Jana Sochonia. Przeżywając tajemnicę Wcielenia chcemy zrozumieć, że Bóg choć absolutnie niepojęty, pragnie być z nami na sposób bez reszty wyrazisty. Zachęcamy do lektury:

Sochon Idziemy 50001

Wcielenie czyli Bóg pokorny

Gru
27

 

 

 

W czasie Uroczystości Narodzenia Pańskiego przyklękaliśmy na słowa w Credo „i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. Ten szczególny moment ma być dla nas zachętą do kontemplowania duszą, ale i ciałem – wydarzenia, które dla chrześcijaństwa jest kluczem do całej antropologii, teologii i dalej metafizyki i eschatologii  – Bóg stał się małym dzieckiem.

Na portalu Teologii Politycznej refleksja ks. Jana Sochonia: Wcielenie, czyli Bóg Pokorny

Zachęcamy do lektury!

O byciu księdzem w Tygodniku Idziemy

Gru
21

 

W najnowszym numerze Tygodnika Idziemy znajdziemy rozważania ks. Jana Sochonia o kapłaństwie, tajemnicy powołania, duchowych wyzwaniach naszych czasów.

Zapraszamy do lektury:

Idziemy 300001

 

O filozofii ks. Józefa Tischnera

Gru
15

W najnowszym numerze Gazety Literackiej Migotania odnajdziemy artykuł ks. Sochonia dotyczący filozofii znanego polskiego myśliciela ks. Józefa Tichnera. W tekście „Hermeneutyka, język i literatura” ks. Jan podejmuje trudny temat przenikania się literatury i filozofii w twórczości ks. Tischnera. Zachęcamy do lektury:

Migotania Tischner