Jaka sztuka?

W najnowszym numerze dwumiesięcznika literackiego TOPOS (nr 3, 2019) znajdziemy artykuł ks. Jana Sochonia – Jaka sztuka? – próbę opisu i diagnozy tego, co dokonuje się we współczesnej kulturze i sztuce. Zachęcamy do lektury