W najnowszym numerze rocznika „Filozofia chrześcijańska” znajdziemy artykuł ks. Jana Sochonia dotyczący mistyki w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. ks. Jan pokazuje, że teologia mistyki Doktora Anielskiego wywodzi się z zasadniczych tez jego realizmu metafizycznego, zwłaszcza z jego teorii poznania i antropologii, powiązanych mocnymi więzami z porządkiem religijnej wiary oraz dokonaniami teologii.

Zachęcamy do lektury:

Teologia-mistyki-św.-Tomasza