Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

 Nakładem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ukazał się album zatytułowany:

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego muzeum w Okopach”, pod redakcją Ewy Rogalewskiej (Białystok 2022).

W książce znajdziemy liczne piękne, choć często mało znane, zdjęcia ks. Jerzego i opis jego życia.

Ks. Jan Sochoń jest autorem obszernego rozdziału zatytułowanego: MĘCZEŃSTWO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W PERSPEKTYWIE TEOLOGICZNEJ.

Zapraszamy do lektury.

spis-tresci-Popieluszko