Ateizm

Ateizm
»
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003

2003
Poprawiona i bardzo rozbudowana wersja pracy Wizja ateizmu Etienne Gilsona z 1993 r.
Ateizm - Jan Sochoń