Bóg i język

Bóg i język
»
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000

2000
Książka Bóg i język odsłania przed nami całą złożoność problematyki języka religijnego. Jej autor znany w kraju raczej jako historyk filozofii, zaś tematyka prezentowanej publikacji w tytule wskazuje na rozważania zamykające się w kręgu językowych zmagań związanych z doświadczeniem religijnym. Prezentowana praca kreśli ludzkie aporie nazywania Boga począwszy od greckiej starożytności aż po najnowsze czasy modernizmu i personalizm Jana Pawła II. W jej narracji przebija z jednej strony rzeczowość oraz intelektualny dystans autora wobec problemu, z drugiej – powściągliwość w wypowiadaniu się o rzeczach ważnych i doniosłych. Wypada zaznaczyć, iż w przypadku Sochonia mamy do czynienia z twórczością filozofa poszukującego, z autentyczną pasją badacza rozumienia i nazywania rzeczywistości, a omawiana publikacja w tak określonej perspektywie się mieści. I nawet jeśli jest to narracja niełatwa, to myślę, że warto wybrać się z Sochoniem w tę jakże pasjonującą wycieczkę naszego zmagania się z rzeczywistością mówienia o Bogu i aporii nazywania Niewyrażalnego.
 
Christoph Hoefler, W kręgu aporii nazywania Niewyrażalnego, „Kwartalnik Filozoficzny” 2005 zeszyt 2, s. 64-168
 
Bóg i język - Jan Sochoń