Bronię papieża- André Frossard

Bronię papieża - André Frossard
»
Palabra, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów, Warszawa 1995

1995
Tłumaczyli: ks. Józef Naumowicz i ks. Jan Sochoń.
 
Posłowie: Odnawianie umysłu ks. Jan Sochoń
 
Bronię Papieża - André Frossard


kategoria: