Brzęk dzwonków. Wybór wierszy

Brzęk dzwonków. Wybór wierszy
»
Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1993

1993
Poezja ks. Jana Sochonia jest pokrewna formalnie i myślowo biblijnym Psalmom, co przejawia się nie tylko w afirmacji codzienności i cudowności istnienia, nędzy i wartości ludzkiego życia, ale również w zamiłowaniu do każdej drobiny istnienia, do szczegółu, konkretu, w sensualizmie i dążeniu do formy gnomicznej, aforystycznej. Brzęk dzwonków to poetycka i religijna medytacja, która dzieje się w ciszy, w milczeniu, bo tylko wtedy „słychać”

Jak rodzi się tajemnica
która pomieści niepojęte i wstydliwe

 
Stanisław Dłuski, Psalmy ks. Jana Sochonia, „Akcent”, 1994 nr 1, s. 151.
 

Brzęk dzwonków - Jan Sochoń