Dobrego dnia z bł. ks. Jerzym Popiełuszką. Myśli na każdy dzień roku

Dobrego dnia z bł. ks. Jerzym Popiełuszką. Myśli na każdy dzień roku
»
Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2010

2010
Wybór i opracowanie - ks. Jan Sochoń.
Dobrego dnia z bł. ks. Jerzym Popiełuszką