Książki naukowe

U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii

U drzwi Godot - Jan Sochoń
Prof. Janusz Maciejewski pisał o tej książce: To całość niezwykle ciekawa. Jej autor potrafi interesująco interpretować zjawiska znane, a także dostrzec (i uzasadnić ich wartość) twórców dotąd pomijanych przez krytykę, jak poetę Macieja Niemca. Szkice te – świetne także pod względem walorów pisarskich – ze wszech miar godne są uwagi. Stanowią ważny głos w dyskusji o współczesnej literaturze (zwłaszcza poezji), a także myśli estetycznej, filozoficznej, teologicznej.
 

Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia filozofii europejskiej

Spór o rozumienie świata - Jan Sochoń
Pełny tytuł: Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia filozofii europejskiej. Studium historyczno- hermeneutyczne.

Całokształt tej niezwykle sumiennej, obszernej pracy ukazuje zasadnicze tendencje filozoficznej myśli interpretującej rzeczywistość, w której człowiek żyje i której jest częścią. Rozprawa pozwala zrozumieć współczesny stan kultury i zagrożenia człowieka. Jest napisana jasno, przejrzystym (na ile pozwalają na to interpretowane, nieraz mętne, wypowiedzi filozofów). W literaturze polskiej, a nawet światowej, rozprawa ta jest wybitnym osiągnięciem w dziedzinie rozumienia myśli filozoficznej. Jest niemal wzorcem dla filozoficznych studiów historyczno-hermeneutycznych, albowiem ujawnia głębokie rozumienie podstawowej problematyki filozoficznej. (…) Autor pokazał głęboką dojrzałość myśli, rozumienie filozofii, profesorską jasność wykładu i zdolność do syntezy

(Mieczysław A. Krąpiec, „CZŁOWIEK W KULTURZE” 2000 nr 13, s. 282)
 

Bóg i język

Bóg i język - Jan Sochoń
Książka Bóg i język odsłania przed nami całą złożoność problematyki języka religijnego. Jej autor znany w kraju raczej jako historyk filozofii, zaś tematyka prezentowanej publikacji w tytule wskazuje na rozważania zamykające się w kręgu językowych zmagań związanych z doświadczeniem religijnym. Prezentowana praca kreśli ludzkie aporie nazywania Boga począwszy od greckiej starożytności aż po najnowsze czasy modernizmu i personalizm Jana Pawła II. W jej narracji przebija z jednej strony rzeczowość oraz intelektualny dystans autora wobec problemu, z drugiej – powściągliwość w wypowiadaniu się o rzeczach ważnych i doniosłych. Wypada zaznaczyć, iż w przypadku Sochonia mamy do czynienia z twórczością filozofa poszukującego, z autentyczną pasją badacza rozumienia i nazywania rzeczywistości, a omawiana publikacja w tak określonej perspektywie się mieści. I nawet jeśli jest to narracja niełatwa, to myślę, że warto wybrać się z Sochoniem w tę jakże pasjonującą wycieczkę naszego zmagania się z rzeczywistością mówienia o Bogu i aporii nazywania Niewyrażalnego.
 
Christoph Hoefler, W kręgu aporii nazywania Niewyrażalnego, „Kwartalnik Filozoficzny” 2005 zeszyt 2, s. 64-168
 

Ateizm

Ateizm - Jan Sochoń
Poprawiona i bardzo rozbudowana wersja pracy Wizja ateizmu Etienne Gilsona z 1993 r.