Jerzy Popiełuszko – Janusz Kotański

Jerzy Popiełuszko - Janusz Kotański
»
Wydawnictwo Test, Warszawa 2004

2004
Przedmowa, s. 5-8
Janusz Kotański, Ksiądz Jerzy Popiełuszko


kategoria: