O pocieszeniu, jakie daje literatura. Szkice i uwagi krytyczne

O pocieszeniu, jakie daje literatura. Szkice i uwagi krytyczne
»
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2005

2005
 

O pocieszeniu, jakie daje literatura - Jan Sochoń