Obrót koła

Obrót koła
»
Bernardinum, Pelplin 2014

2014
Książka w formacie PDF: Obrót koła  (podgląd)
 
Poezja Jana Sochonia to – mówiąc najogólniej – mistyka codzienności, liryka oparta o mowę ciała, kontemplację zmysłów, doświadczenie przestrzenności świata, pór roku, natury w jej najgłębszym pojęciu. To jakby modlitwa dziękczynna i prośba o dalszą opiekę, wyznawane Bogu przez sam dar istnienia, jego powszechne, święte przymierze z istotą ducha i wieczności. Sochoń, pisząc wiersze, nie oddala się od rzeczywistości, nie uderza w tony podniosłe, nie wkracza w rejony dzikiej wyobraźni, on – krok po kroku – wędruje ku tajemnicy życia i Boga, które objawiają się w naturalnych przedmiotach i zjawiskach dnia codziennego.
 
Adriana Szymańska, Tuląc się do istnienia, „Topos” 2015 nr 1, s. 158-159.
 
Obrót koła - Jan Sochoń