Ogień dobrej śmierci. Wiersze nowe 1997–2000

Ogień dobrej śmierci. Wiersze nowe 1997–2000
»
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2001

2001
Ogień dobrej śmierci - Jan Sochoń