Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia filozofii europejskiej

Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia filozofii europejskiej
»
Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1998

1998
Pełny tytuł: Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia filozofii europejskiej. Studium historyczno- hermeneutyczne.

Całokształt tej niezwykle sumiennej, obszernej pracy ukazuje zasadnicze tendencje filozoficznej myśli interpretującej rzeczywistość, w której człowiek żyje i której jest częścią. Rozprawa pozwala zrozumieć współczesny stan kultury i zagrożenia człowieka. Jest napisana jasno, przejrzystym (na ile pozwalają na to interpretowane, nieraz mętne, wypowiedzi filozofów). W literaturze polskiej, a nawet światowej, rozprawa ta jest wybitnym osiągnięciem w dziedzinie rozumienia myśli filozoficznej. Jest niemal wzorcem dla filozoficznych studiów historyczno-hermeneutycznych, albowiem ujawnia głębokie rozumienie podstawowej problematyki filozoficznej. (…) Autor pokazał głęboką dojrzałość myśli, rozumienie filozofii, profesorską jasność wykładu i zdolność do syntezy

(Mieczysław A. Krąpiec, „CZŁOWIEK W KULTURZE” 2000 nr 13, s. 282)
 

Spór o rozumienie świata - Jan Sochoń