Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, tom 1

Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, tom 1
»
Warszawa, Wydawnictwo UKSW, 2001

2001
Pierwszy tom studiów pod red. Pawła Mazanki CSSR zatytułowany Filozofia i teologia w życiu człowieka dedykowany Ojcu Profesorowi Edmundowi Morawcowi, z wyrazami szacunku i wdzięczności. Wybitnemu filozofowi nasze naukowe środowisko zawdzięcza bardzo wiele. Artykuły pomieszczone w tym zbiorze zdają sprawę z tego faktu w sposób doniosły i zarazem naukowo rzetelny.

 

Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, Tom 1


kategoria: