Wizerunek

Wizerunek
»
Fundacja Światła literatury, Gdańsk 2013

2013
Wizerunek Jana Sochonia to niezwykle starannie skomponowana książka, w której poza wierszami warto zwrócić uwagę na interesujące zdjęcia wykonane przez autora, a stanowiące bez wątpienia integralną część tego tomu. Źródłem miłości jest w tej poezji Bóg i nic zatem dziwnego, że w owych wierszach, mających po części status wyznania czy modlitwy, pojmowanie swego posłannictwa jest przez narratora pojmowane śmiertelnie serio. „Śmiertelnie” w sensie dosłownym – śmierć jest tu nieustannie obecna, łącząc dwie jeszcze wszak średniowieczne maksymy – memento mori dopełnione ora et labora. [W tych wierszach] udręka bytowania jednak pełna jest sensu, wpisana w plan, którego – i o tym mówią wiersze – nie sposób zrozumieć.
 
Leszek Szaruga, Świat poetycki, „Zeszyty Literackie” 2014 nr 1, s. 205-206.
 
Wizerunek - Jan Sochoń