Czy poeci kochają retorykę

Choć wszyscy jako ludzie posługujemy się słowem, mówionym lub pisanym, to jednak nie wszędzie i nie w każdej społeczności dba się o słowo. Pierwszymi, którzy zwrócili uwagę na potrzebę kultury słowa byli Grecy. Oni też są twórcami retoryki, której dziedzictwo twórczo przejęły narody pozostające pod przemożnym urokiem kultury greckiej, a więc w obszarze kultury hellenistycznej, rzymskiej, chrześcijańskiej i euro-atlantyckiej. Troska o słowo brała się z jednej strony z odczytania wyjątkowości człowieka jako bytu rozumnego i wolnego, bytu społecznego, którego głównym środkiem kontaktu jest właśnie słowo, a z drugiej z odkrycia takiego ustroju politycznego, w którym człowiek ma prawo za pomocą słowa okazywać swoją rozumność i wolność. Tym ustrojem była demokracja uszlachetniona przez ustrój republikański (grecka politeja).

W najnowszym numerze czasopisma Człowiek w Kulturze, wydawanym przez Fundację Lubelskiej Szkoły Filozofii Chrześcijańskiej, znajdziemy ciekawe rozważania dotyczące retoryki.

Wśród zebranych artykułów jest także tekst ks. Jana Sochonia – Czy poeci kochają retorykę?

Zapraszamy do lektury:

Czy-poeci-kochaja-retoryke