Droga do światła – o Wielkiej Nocy w Idziemy

W najnowszym numerze Tygodnika Idziemy znajdziemy wielkanocne refleksje ks. Jana Sochonia – Droga do światła.

Ks. Jan analizuje pytanie z Ewangelii: „A kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego”. Co to właściwie znaczy? – pyta autor. Czy to sugestia, że osoba uznająca się za niewierzącą jest skazana na wieczną klątwę? Chyba raczej nie; oznacza tylko, że kto świadomie, z głęboką zapiekłością w sercu gardzi Bożą miłością, sam siebie wprowadza w obszar tego, co znajduje się poza Bogiem, po prostu sam siebie potępia. Wyjaśnia tę sytuację metaforyka światła. Bóg-Światło przybył na Ziemię, ludzie jednak umiłowali ciemność, która, jak sądzą, skutecznie ukrywa ich haniebne uczynki. Z tej racji nigdy nie chcą zbliżać się do światła, wręcz przeciwnie, nienawidzą wszystkiego, co rodzi się z niego, nakierowuje na Bożą obecność i sakramentalny styl życia. Taki zdaje się psychologiczny mechanizm niewiary i obojętności religijnej.

Zachęcamy do lektury.