Józefa Sadzika filozofia znaków czasu – Studia z filozofii Boga, tom 7

Studia z filozofii Boga, religii i człowieka - tom 7
filbo3

 
Nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW ukazał się siódmy już tom „Studiów z filozofii Boga, religii i człowieka” tworzonych w ramach prac naukowych Instytutu Filozofii UKSW pod wspólną redakcją ks. Jana Sochonia i ks. Jacka Grzybowskiego.
 

 
Obecny tom prawie w całości poświęcony jest osobie księdza Józefa Sadzika SAC, jego działalności naukowej, twórczości literackiej i pracy wydawniczej. Znajdziemy w nim teksty ks. Sadzika, a także wywiady, wspomnienia i opracowania poświęcone tej szczególnej postaci francuskiej Polonii emigracyjnej XX wieku (patrz: spis treści). Periodyk do nabycia w Wydawnictwie UKSW.