Krzysztof Sochoń – Boski poranek

Staraniem ks. Jana Sochnia w wydawnictwie Galeria Autorska ukazał się tomik wierszy Krzysztofa Sochonia – brata księdza Jana – Boski poranek. Wiersze Krzysztofa są złożone ze słów bardzo prawdziwych, mocno wrośniętych w doświadczenie, przeżycie, w doznanie. Są to wiersze ciężkie klęskami i potknięciami człowieka idącego ziemską drogą przez wszystkie pory dnia i roku – ale jednocześnie w tych wierszach jest jakaś piękna i niezwykła lekkość myśli, i uczucia, jakaś duchowa niezależność, jasność, wolność. Takie wiersze mógł napisać tylko poeta o wielkiej wrażliwości, zwrócony ku sobie, ale i zwrócony ku światu, pochylający się nad rzeczami drobnymi i zarazem spoglądający na odległe i nieznane horyzonty.

Świeca

Zapaliłem świecę.

Zgasła szybko

Gdy wieczorny rachunek sumienia

Nie chce się palić we łzach.

Wasilków, maj 1999

Wydawnictwo Galeria Autorska, Bydgoszcz 2018