Książka o s. prof. Zofii J. Zdybickiej

Zespół pod kierunkiem ks. prof. Jana Sochonia – mgr Joanna Skurzak, ks. prof. Maciej Bała, ks. mgr Grzegorz Kurp, ks. dr hab. Jacek Grzybowski – przygotował wraz z nim tom poświęcony s. prof. Zofii Józefie Zdybickiej USJK, wybitnej polskiej badaczce filozofii religii, zajmującej się istotą religii, sacrum, ateizmem i obecnością religii w kulturze.
Publikacja powstała w języku angielskim i polskim (2 tomy) w ramach realizacji projektu Polska Filozofia Chrześcijańska XX wieku w serii Polska Filozofia Chrześcijańska wydanej przez Wydawnictwo Ignatianum z Krakowa.