Medytacje na papierze cesarza Marka Aureliusza

W najnowszym numerze internetowego wydania Teologii Politycznej Co Tydzień poświęconemu Markowi Aureliuszowi i jego filozofii znajdziemy artykuł ks. Jana Sochonia – Medytacje (rekolekcyjne) na papierze cesarza Marka Aureliusza.

Zrozumienie tego starożytnego filozofa domaga się skierowania w stronę kultury hellenistycznej, w ramach której – już po upadku wielkiego imperium Aleksandra Wielkiego i zamilknięciu teorii metafizycznych, w tym przyrodniczych i logicznych, zwłaszcza Arystotelesa – rozrosły się szkoły filozoficzne, których projektodawcy skierowali swą uwagę na zagadnienia antropologiczne, skupione wokół pytania o styl zwykłego życia, o relacje wobec innych ludzi, o decyzje mogące prowadzić do osiągnięcia szczęścia, wreszcie o stosunek do nieuchronnego losu i bogów. Cynicy, sceptycy, hedoniści, epikurejczycy, stoicy zawładnęli umysłami nie tylko ówczesnej arystokracji, lecz także niższych warstw społeczeństwa. Zyskali niebywałą popularność, głównie z tej racji, że treści filozoficzne wywodzili, czy może lepiej określić, scalali z codziennym sposobem życia. W ten sposób mądrość zawarta w ich lapidarnych sentencjach i niemal aforystycznych wypowiedziach weryfikowała się w konkrecie egzystencji.

Zapraszamy do lektury: Medytacje (rekolekcyjne) na papierze cesarza Marka Aureliusza