Nowa książka ks. Sochonia – Bezcielesny sens

Oddajemy do rąk Czytelnika wyjątkowy zbiór esejów ks. Jana Sochonia o znamiennym tytule – Bezcielesny sens.

Teksty zawarte w książce odsłaniają tajemnice twórczego życia osobowego człowieka, przemierzającego filozofię, teologię, literaturę, sztukę i religię. Autor w tej książce chce nas przekonać, że – jak to ujął M. A. Krąpiec – nie może być kultury prawdziwie ludzkiej bez religii, jak nie można nasycić swego rozumu tym światem, a swego chcenia ziemskimi dobrami. Skoro człowiek nie może sam usensowić swego istnienia i umocnić się w swym bytowaniu, to potrzebuje Boga, a kultura, będąc kolebką ludzkiej egzystencji, nie może obyć się bez religii – będącej jedyną sensowną reakcją na stwierdzenie swej niewystarczalności. W sensie ostatecznym religia, transcendując trzy wymiary kultury, zdaje się wskazywać na potencjalność już nie tylko naturalną, ale potencjalność ostateczną, tzw. potentia oboedientialis (możność uległości).

Z wdzięcznością za twórczość filozoficzną i literacką ks. Jana zapraszamy Czytelnika na nietuzinkową przygodę intelektualną, inspirującą i otwierającą nieznane dotąd spojrzenie na kulturę. Zachęcamy do lektury.

Prezentujemy Wprowadzenie do książki:

Sochon-bezcielesny-sens-WSTEP-1