Metafi zyka „Księgi wyjścia”. Ujęcie Étienne’a Gilsona