O filozofii Abrahama J. Heschela

W najnowszym czwartym numerze „Gazety literackiej Migotania” wydawanej przez Fundację Światło Literatury, znajdziemy obszerny esej ks. Jana Sochonia – Filozofia jako poezja pobożności – poświęcony filozofii żydowskiego myśliciela Abrahama J. Heschela (1907-1972). Niemal przez całe życie Heschel rozpoznawał, kim jest człowiek i świat w perspektywach biblijnej wizji rzeczywistości. Szukał dróg do bliższego ujęcia tajemnicy życia z Bogiem i dzięki Bogu. Nie odrzucał tradycyjnych rozstrzygnięć filozoficznych. Podkreślał natomiast ich ograniczoność postulując, że u źródeł unii człowieka z Bogiem leży swoista pewność „bez wiedzy”, pewność tego, co święte, niewysłowione. Zapraszamy do lektury.

Migotania_Sochon.pdf