O życiu i męczeństwie ks. Popiełuszki – w radiowej Trójce

W radiowej Trójce ks. Jan Sochoń w audycji Białe Plamy w rozmowie z Mirosławem Biełaszko opowiada o życiu i działalności ks. Jerzego Popiełuszki.

ks. Jan przypominał, że w czasach PRL postać ks. Popiełuszki przyciągała do warszawskiej parafii św. Stanisława Kostki tłumy wiernych. Odprawiane przez niego msze za ojczyznę zostały nazwane przez ówczesne władze „seansami nienawiści” i były krytykowane, jako „godzące w ustrój socjalistyczny” wiece polityczne. Ks. Popiełuszko był istotnym dla środowiska „Solidarności” duszpasterzem, ale to jego męczeńska śmierć w 1984 roku uczyniła z niego symbol – równie potrzebny opozycji, co niekorzystny dla rządzących.

Zachęcamy do odsłuchania audycji.