Pomiędzy wiarą a kulturą – rozmowa z ks. Markiem Wittbrotem