W Teologii Politycznej o twórczości ks. Jana Sochonia

W najnowszym internetowym wydaniu Teologii Politycznej Co Tydzień znajdziemy kilkanaście tekstów poświęconych poetyckiej, literackiej, naukowej i duchowej twórczości ks. Jana Sochonia.

Spis treści TPCT:

Ks. Jan Sochoń: Dobrze jest odczuwać, że się istnieje

Ernest Bryll: Sacrum codzienne

Ks. Jerzy Szymik: Krzyż do rany, na linii strzału… O wierszach ks. Jana Sochonia

Wojciech Kaliszewski: „A ja widzę to wszystko”. O wierszach Jana Sochonia

Karol Grabias: Wsłuchując się w głos bytu. Filozofia ks. Jana Sochonia

Maciej Papierski: Poeta obecności. Kilka słów o twórczości ks. Jana Sochonia

Jarosław Jakubowski: Tuląc się do istnienia. O poezji Jana Sochonia

Anna Nasiłowska: O „Mowie wewnętrznej” ks. Jana Sochonia

Izabela Rutkowska: Wnętrze uzewnętrznione. 80 aktów odwagi ks. Jana Sochonia

„W tym numerze tygodnika sięgamy po twórczość ks. Jana Sochonia. Szukamy jego fascynacji, a także klucza do jego twórczości. Patrzymy zarazem na poetę, ale i na filozofa, kapłana, teologa. Przede wszystkim zaś przemierzamy z postacią, która jak nikt inny poprzez słowo wyraża rzeczywistość. Mamy nadzieję, że na tę wędrówkę z tak znamienitym przewodnikiem odbędą Państwo razem z nami.”

Zachęcamy do lektury: Sochoń. Wyrażanie rzeczywistości