Wiara w czasie zwątpienia

„Projekt Jezusa się kruszy” – oznajmia z satysfakcją nagłówek wpływowej gazety. Sytuacja zaczyna przypominać tę, jaką przeżywali pierwsi wyznawcy Chrystusa, osaczeni z wielu stron: a to przez żydowskich wyznawców prawa, a to przez roszczenia i prześmiewcze ataki pogan, a to przez heretyckie narośla rozkwitające na zrębach krystalizującej się powoli doktryny chrześcijańskiej. Dopiero wielki wysiłek apologetów, postawa męczenników i świętych sprawiła, że nauka Jezusa nie popadła w zapomnienie ani nie zmieniła swego dogmatycznego kośćca.

Najnowszy artykuł ks. Jana w Tygodniku Idziemy:

page0038

page0039