Wnętrze uzewnętrznione

W najnowszym numerze dwumiesięcznika literackiego TOPOS znajdziemy recenzję książki ks. Jana Sochonia ” Mowa wewnętrzna”, wyróżnionej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Izabela A. Rudnicka opisała i oceniła owe „80 aktów odwagi ks. Jana” stanowiących treść osobistego zapisu różnych życiowych przeżyć.

Zachęcamy do lektury: