Kariera zawodowa

Praca zawodowa

 • 1977-1979 – praca w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (Filia w Białymstoku) oraz praca dziennikarska w prasie regionalnej
 • 1984-1985 – wikariusz w Lubochni i Jabłonnie
 • 1986 – wykładowca literatury polskiej i historii filozofii w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie i Papieskim Wydziale Teologicznym
 • 1992/1993 – Wydział Teologiczny Akademii Teologii Katolickiej (Środki Społecznego Przekazu) – 1992 – zajęcia zlecone ze stylistyki utworów dziennikarskich
 • 1994/1995 – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – od 1995 r. adiunkt w Katedrze Filozofii, od 2001 profesor nadzwyczajny
 • od 2002 – kierownik Sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Członkostwo w organizacjach

 • członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
 • członek Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego
 • członek członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (Oddział Societa Internazionale Tommaso d’Aquino)
 • członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
 • członek Towarzystwa Naukowego KUL
 • członek International Institute for Hermeneutics (Kanada)

Nagrody i odznaczenia

 • za książki Ateizm (Warszawa 2003), Przygodność i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej (Warszawa 2003) nagroda w dziedzinie dzieł naukowych Stowarzyszenia Wydawców Katolickich – „Feniks”
 • laureat X edycji literackiej nagrody im. Franciszka Karpińskiego
 • nagroda Rektora UKSW III stopnia w roku 2006, w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych

Działalność dydaktyczna

 • Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie
 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dawniej: Akademia Teologii Katolickiej)
 • Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie

Działalność medialna i organizacyjna

 • aktywne uczestnictwo w polskim życiu filozoficznym: udział w organizowanych przez środowiska uniwersyteckie oraz literackie sympozjach i sesjach naukowych
 • stała współpraca z wieloma czasopismami, m.in. z „Nowym Wyrazem”, „Literaturą”, „Przeglądem Katolickim”, „Powściągliwością i Pracą”, „Nowymi Książkami”, „Naszą Rodziną” (Paryż) „Charakterami”, „Recogito” (Paryż, pismo internetowe), „Człowiekiem w Kulturze”
 • w Polskim Radio (od końca lat 80. XX wieku) autorskie audycje poświęcone zagadnieniom filozoficznym, teologicznym i literackim
 • współpraca z redakcją katolicką Telewizji Polskiej (2000-2004)
 • redaktor naczelny filozoficznego rocznika „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka” (UKSW)
 • przynależność do Komitetu Redakcyjnego półrocznika „Studia Philosophiae Christianae” (UKSW)
 • przygotowywanie wraz ze studentami filozofii corocznych sesji naukowych poświęconych zagadnieniom wiążącym się ze specyfiką sekcji Filozofii Bytu, Boga i Religii; organizacja Warszawskiego Dnia Filozofii, podczas którego prezentują się nie tylko filozofowie z polskich ośrodków akademickich, ale też przedstawia się dorobek studentów i doktorantów UKSW
 • udział w pracach nad procesem beatyfikacyjnym Sł. Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki i opracowanie monografii Sługi Bożego o charakterze hagiograficznym, jako jednej z części tzw. pozycji o męczeństwie
 • współpraca wydawnicza i wykładowa z Hermeneutic Series (Toronto-Kanada)