Wykształcenie

Studia

  • 1986-1990 – studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego [w ramach tych studiów roczne (1987-1988) stypendium naukowe w Paryżu, związane z badaniami nad filozofią Etienne Gilsona]
  • 1981-1985 – studia filozoficzne licencjackie w Papieskim Wydziale Teologicznym – Sekcja św. Jana Chrzciciela
  • 1979-1984 – studia teologiczne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie
  • 1972-1977 – studia na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego (w zakresie filologii polskiej) w Białymstoku

Magisterium i licencjat

  • 1985 – licencjat (kanoniczny) z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym na podstawie pracy: Filozofia- Symbol religijny – Język [prom. prof. dr hab. Bronisław Dembowski]
  • 1984 – magister teologii Akademickiego Studium Teologii Katolickiej przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie na podstawie pracy: Koncepcja filozofii w pismach ks. Józefa Tischnera (próba opisu) [prom. prof. dr hab. Bronisław Dembowski]
  • 1977 – magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy: Język poetycki Bolesława Leśmiana [prom. dr Andrzej Goreń]

Doktorat

  • 1991 – doktorat nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie pracy: Ateizm. Wizja Etienne Gilsona [ prom. prof. dr hab. Zofia Józefa Zdybicka, recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec i prof. dr hab. Bronisław Dembowski]

Habilitacja

  • 1999 – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy Monistyczne ujęcia rzeczywistości w filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne [recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec, prof. dr hab. Andrzej Bronk, prof. dr hab. Edmund Morawiec]

Profesor

  • 2005 – tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych