Pełna lista publikacji

 
Książki

 • Wizja ateizmu Etienne Gilsona, Warszawa: Agencja Wydawnicza Katolików „MAG”, 1993
 • U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1995
 • Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia filozofii europejskiej. Studium historyczno-hermeneutyczne, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1998
 • Bóg i język, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2000
 • Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002
 • Ateizm, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003 (poprawiona i bardzo rozbudowana wersja pracy Wizja ateizmu Etienne Gilsona z 1993 r.)
 • Przygodność i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003
 • Ponowoczesne losy religii, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2004
 • O pocieszeniu, jakie daje literatura. Szkice i uwagi krytyczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2005
 • Dziennik z życia, Poznań: Pallottinum, 2005
 • List do mojego Księdza, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2007
 • Religia jako odpowiedź. Eseje przygodne, Warszawa: Fronda 2008
 • Jerzy Popiełuszko, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009
 • Tama. Opowieść o życiu i męczeństwie księdza Jerzego Popiełuszki, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010
 • Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010
 • Widzimy tylko znaki. O wierze chrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011
 • Poszukiwanie literatury, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, 2012
 • Religia w projekcie postmodernistycznym, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2012
 • Nieme współcierpienie. Solilokwium pasyjne. Rozważania dla dorosłych na Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale, Poznań: Hlondianum 2013
 • Jak żyć chrześcijaństwem?, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2014
 • Człowiek i twórczość. Szkice z filozofii religii, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2016

 
Dzieła poetyckie

 • Wiersze, Białystok: Klub Związku Literatów Polskich, 1979
 • Wita mnie lęk…, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1986
 • Paryż i inne wiersze, Kraków: Wydawnictwo „Miniatura”, 1989
 • Nie dzieje się nic szalonego, Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990
 • Uroczyście przemija postać świata, Kraków: Wydawnictwo „Miniatura”, 1990
 • Nagość wielokrotna. 50 krótkich wierszy, Kraków: Wydawnictwo „Miniatura”, 1991
 • Brzęk dzwonków. Wybór wierszy, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1993
 • Jasność. Wiersze, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1994
 • Modlitwa z muzyką, Warszawa: Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, 1996
 • Wszystkie zmysły miłości, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1997
 • Czarna flaga. Wiersze wybrane i nowe, Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 2001
 • Ogień dobrej śmierci. Wiersze nowe 1997-2000, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2001
 • Gorycz, Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 2003
 • W miłości zdarza się wszystko. Wiersze z lat 2001 – 2004, Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 2004
 • Bagaż podręczny, Sopot: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, 2005
 • Rozczesuję twoje włosy, matko, Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 2005
 • Poza kamień: Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 2006
 • Intencje codzienne, Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2009
 • Powtórzenie raju, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum, 2010
 • Uspokój się, Bydgoszcz: Galeria Autorska, 2010
 • Podróż z magami. Wiersze świąteczne, Bydgoszcz: Galeria Autorska, 2011
 • Wizerunek, Fundacja Światła literatury, Gdańsk 2013
 • Obrót koła, Pelplin: Bernardinum, 2014
 • Sandały i pierścień, Sopot: Biblioteka „Toposu”, 2015
 • Półmrok, Paryż: Galeria Roi Doré, 2016

 
Artykuły i recenzje
 
do 2005

 • Filozofia słowa w nowej poezji, w: Licytacja. Szkice o nowej literaturze, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981, 331-353
 • Poezja konkretu metafizycznego, w: W stronę wiersza. Interpretacje poezji najnowszej, Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984, 52-69
 • Czas kapłaństwa, w: T. Pulcyn, Za pięć dwunasta, Włocławek: Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1990, 23-36
 • Mówić o Bogu, milczeć o Bogu, przeczyć Bogu. (Kilka niecierpliwych uwag), w: Jak współczesnemu człowiekowi mówić o Bogu, Warszawa: Wydawnictwa ATK, 1993, 217-231
 • W anielskim cieniu. (Poetów spotkania z Aniołami), w: W anielskim cieniu. Poetów spotkania z Aniołami, Warszawa: Michalineum, 1994, 4-12
 • Geografia zbawienia. (Kilka uwag o eseistyce i poezji księdza Janusza Pasierba), w: Ksiądz Janusz St. Pasierb, kapłan, poeta, człowiek nauki, Pelplin: Bernardinum, 1995, 18-23
 • Prymas mojego serca, w: Wstępujący na wzgórze. Wspomnienia o ks. Januszu St. Pasierbie, Pelplin: Bernardinum 1995, 176-182
 • Tańczyć w niebie i śpiewać, w: Anioł w sztuce, Warszawa: Michalineum 1995, 9-14
 • Wobec nadmiaru tajemnicy, w: Czytając „Przekroczyć próg nadziei”, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1995, 222-232
 • Kres człowieka czy troska o człowieka, w: W trosce o kulturę, Warszawa: Wydawnictwo „Civitas Christiana” , 1996, 329-346
 • Mass media w czasach szczególnej odpowiedzialności, w: Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej Olsztyn: Lux Mundi, 1996, 150-167
 • Decyzje miłości, w: Piotr M. Marks Drżąca dłoń na powitanie Boga, Pelplin: Bernardinum, 1997, 7-9
 • Dotykam, chłonę, jestem, w: ks. J. Szymik Dotyk źrenicy, Lublin: Norbertinum, 1997, 7-18
 • Echa Golgoty, w: Echa Golgoty. Medytacje, Warszawa: Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, 1997, 43-49
 • Krzyże miłości, w: Echa Golgoty. Medytacje, Warszawa: Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, 1997, 5-13
 • Umierać, pisać, żyć, w: Roman Czepe, Vincent – mój brat, Białystok: Oficyna Wydawnicza „Mazd”, 1997, 89-92
 • Od bólu do szczęścia i odwrotnie, w: Urszula Michalak, Dmuchawce szczęścia, narośla smutku, Lublin: Norbertinum, 1998, 5-7
 • Chodzi o myślenie, „Punkt. Almanach gdańskich środowisk twórczych” 1978, nr 3, 136-139
 • Reportaż jest pytaniem, „Kontrasty” 1978, nr 12, 36-38
 • Symbol i symbolizm, „Tygodnik Kulturalny” 1978, nr 1
 • Tradycja jako pomoc, „Nowy Wyraz” 1978, nr 11, 86-95
 • Poezja i zaangażowanie, „Nowy Wyraz” 1979, nr 11, 85-89
 • Filozofia słowa w najmłodszej poezji, „Nowy Wyraz” 1980, nr 4, 69-81
 • O pocieszeniu, jakie daje poezja, „Poezja” 1980, nr 12, 18-30
 • Krytyk, polityka i to, co święte, „Kontrasty” 1981, nr 3, 26-29
 • Mój Gadamer, „Punkt. Almanach gdańskich środowisk twórczych” 1981, nr 4, 23-31
 • Niezdolność mowy, niezdolność serca, „Akcent” 1981, nr 1, 54-59
 • Muzyka Leśmiana, „Akcent” 1982, nr 1, 8-16
 • Poezja wiary, „Akcent” 1982, nr 4, 37-52
 • Baczyński – wolność na miarę śmierci, „Akcent” 1984, nr 3, 93-96
 • Leczyć ból konkretnych ludzi. Uwagi o filozofii Józefa Tischnera, „Przegląd Katolicki” 1984, nr 6, 3
 • Literatury wymiar religijny, „Przegląd Powszechny” 1984, nr 10, 132-136
 • Poezji troskliwa pokora, „Przegląd Powszechny” 1984, nr 2, 181-193
 • Tolerancja czyli równość filozofii, „Przegląd Powszechny” 1985, nr 10, 39-45
 • Jaskinia i gra, „Integracje” 1988, nr 22, 13-17
 • U drzwi Godot, „Polska Młodzież” 1988, nr 1-2, 40-50
 • Szczerość i maska, „Autograf” 1989, nr 4, 49-53
 • W rezerwacie pseudonauki (wspólnie z M. Wojciechowskim), „Przegląd Katolicki” 1989, nr 28, 2, 7
 • Gilson i Lubac – dzieje przyjaźni, dzieje tomizmu, „Przegląd Powszechny” 1990, nr 6, 439-445
 • Simone Weil, młoda skrajna intelektualistka, „Przegląd Powszechny” 1991, nr 11, 320-238
 • Ateizm nie istnieje. (Rozważania o kryzysie i filozofii), „Więź” 1992, nr 5, 31-35
 • Etienne Gilsona wizja ateizmu. (Próba uogólnień), „Człowiek w Kulturze” 1992, nr 1, 129-137
 • Europa w kryzysie tradycji. (Kilka nieco upraszczających uogólnień), „Nowe Książki” 1992, nr 9, 10-11
 • Nieobecny jest. (O poezji księdza Jana Twardowskiego), „Arka” 1992, nr 41, 100-104
 • Pokora i cierpienie Boga. O teologii François Varillona, „Więź” 1992, nr 11, 88-98
 • Symbol, symbolizm, symbolizacja, „Powściągliwość i Praca” 1992, nr 9, 14
 • Tajemnica i niepokój. (O religijności sztuki poetyckiej), „Więź” 1992, nr 7, 90-98
 • Biblijny portret niewierzącego, „W drodze” 1993, nr 11, 3-9
 • Czy istnieje współczesny poganizm?, „Chrześcijanin na Świecie” 1993, nr 3, 132-137
 • Warto być ateistą? Rozważania filozofów, „Chrześcijanin w Świecie” 1993, nr 1, 17-25
 • Bóg filozofów i Bóg wiary, „Człowiek w Kulturze” 1994, nr 2, 113-121
 • Pokonać śmierć, „Kwartalnik Filmowy” 1993/1994, nr 4, 83-87
 • Aniołowie i odwaga filozofii chrześcijańskiej, „Słowo” 1995, nr 45
 • Ateizm, obojętność, nieufność, „Więź” 1995, nr 2, 126-131
 • Filozofia medytująca i chrześcijański realizm, „Słowo” 1995, nr 2, 6-7
 • Hermeneutyka – wstępne rozpoznanie”, „Warszawskie Studia Teologiczne” 1995, VIII, 219-232
 • Kościół, czyli cultura animi, „Zeszyty Karmelitańskie” 1995, nr 2, 49-56
 • La fin. J. Derridy rozważania o bez-celowości, „Człowiek w Kulturze” 1995, nr 6-, 117-130
 • Przekonanie – Bóg – moralność (wybrane głosy z historii filozofii), „Człowiek w Kulturze” 1995, nr 4/5, 121-139
 • Kres człowieka czy troska o człowieka?, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 9, 15-22
 • Monistyczna wizja rzeczywistości. Uwagi wstępne, „Warszawskie Studia Teologiczne” 1996, IX, 219-250
 • Parmenides a współczesne trudności filozoficzne, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 3, 17-23; nr 4, 19-24
 • Poeta klasyczny żyje! Próba manifestu, „Ethos” 1996, nr 35-36, 238-247
 • Platona ogląd bytu – idei, „Warszawskie Studia Teologiczne” 1997, X, 329-350
 • Wierzę, ufam – czy to wystarczy? w: Fides et Ratio. Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Ignacego Deca, Wrocław 1999, 207 – 216
 • Poetycka teologia ks. Janusz Stanisława Pasierba. Uwagi wstępne, w: Kultura i Religia u progu III Tysiąclecia, Katowice 2000, 217-230
 • Grecja, filozofia i my, w: Wierność rzeczywistości. Księga z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. Mieczysława A. Krąpca, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, 619-636
 • Filozofia jako mądrość kierująca ludzkim życiem. (Wyznania żarliwego filozofa) , w: „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka”, 2001, t. I, 217-235
 • Msza i komunia – tak wiele i tak mało. Religijne powroty Józefa Czapskiego, w: od Brzozowskiego do Kołakowskiego . Polscy pisarze XX wieku wobec religii, red. Piotr Nowaczyński, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, 135-170
 • Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek Rozmowa z ks. prof. Janem Sochoniem, w: Pan Bóg nie robi błędów. Rozmowy przeprowadzone przez red. Wiesławę Lewandowską, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2001, 127-165
 • Poetycka orkiestra symfoniczna, w: ks. Jerzy Szymik Z każdą sekundą jestem bliżej domu, Kraków: Wydawnictwo „M” 2001, 5-19
 • Poezję mierzy się niepokojem, w: Bożena Ewa Krótka, Kiedy otwieram oczy, Białystok, 2001, 59-61
 • „Wróć, ty mój nieznany boże” Fryderyka Nietzschego religijne tęsknoty, w: Czynić sprawiedliwość w miłości, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, 165-176
 • Sztuka życia i sonetu, w: Janusz Jerzy Oborski, Obłoki czasu, Warszawa: Wydawnictwo Interlibro 2001, 5-8
 • Kategoria „życie” w pismach św. Franciszka z Asyżu i Fryderyka Nietzschego, w: Etyka środowiskowa wyzwoleniem XXI wieku. Red. J. W. Czartoszewski, Warszawa 2002, 45-58
 • Początek duszy. Propozycje klasycznej antropologii, w: „Dusza. Punkt po Punkcie”, Gdańsk 2002, 42-51
 • Wstęp, w: Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Poznań 2002, 5-22
 • Wyobraźnia w filozofii (Zagrożenia i nadzieje), w: Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Studia z etyki, literatury i sztuki, pod red. Ewy Podrez i Antoniego Czyża, Warszawa 2002, 11-29
 • Europejska wieża Babel? O tożsamości kultury polskiej, w: Osoba, rodzina, naród – a zasada pomocniczości. III Sympozjum Tarnogórskie, red. s. Kowolik, Tarnowskie Góry 2002, 5-20
 • Doświadczenie konfrontacji z ateizmem i agnostycyzmem, w: Od konfrontacji do dialogu. Doświadczenia Kościoła w XX wieku, Lublin 2003, 70-77
 • Ekspresja i manifestacja twórcy a piękno, w: Błąd antropologiczny. Redakcja naukowa A. Maryniarczyk SDB, Katarzyna Stępień, Lublin 2003, 311-322
 • Natura-kultura-widzenie. Jana Pawła II poszukiwanie Początku, w: Wokół „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II. Red. ks. A. Wierzbicki, Lublin 2003, 170-179
 • Teologiczne rozumienie grzechu, w: Grzech. Punkt po Punkcie, Gdańsk 2003, 16-23
 • Żyjemy w kulturze pytań. Rozmowa z ks. Janem Sochoniem, w: Izabela Górnicka-Zdziech, Rozmowy pod niebem, Kraków 2003, 277-300
 • Paul Ricoeur’s Critique of Theodical Thinking, w: Between Suspition and Sympathy: Paul Ricoeur’s Unstable Equilibrium, ed. A. Wierciński, The Hermeneutic Press, Toronto 2003, 226-233
 • Kapłan-poeta. Czy interpretacja poezji ks. Janusza St. Pasierba domaga się wiedzy o jego kapłaństwie?, w: Ksiądz Janusz St. Pasierb. Kapłan, poeta, humanista. Materiały z sesji zorganizowanej w 10. rocznicę śmierci, Pelplin 13.XII.2003, Pelplin 2004, 33-48
 • Świętego Franciszka z Asyżu „filozofia życia” i jej nowoczesne dekonstrukcje, w: Dzieło świętego Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze i duchowości polskiej XIX i XX wieku. Red. naukowa Dorota Kielak, Janusz Odziemkowski, Janusz Zbudniewek, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego 2004, 291-308
 • Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi. Red. E. Bajawander, A. Jabłoński, ks. J. Szymczyk, Towarzystow Naukowe KUL, Lublin 2004, 613-621
 • Przedmowa, w: Janusz Kotański, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Wydawnictwo Test, Warszawa 2004, s. 5-8
 • Arché – hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1., Lublin 2000, kol. 307-310
 • Deleuze Gilles – hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2., Lublin 2001, kol. 468-471
 • Derrida Jacques – hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2., Lublin 2001, kol. 490-494
 • Gilson Etienne – hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3., Lublin 2002, kol. 785-791
 • Hessen Johannes – hasło w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4., Lublin 2003, kol. 410-413
 • Jakubowicz Maksymilian – w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5., Lublin 2004, kol. 187-189
 • Jourdain Charles Marie Gabriel Bréchillet – w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5., Lublin 2004, kol. 384-385
 • Objawienie – fotograficzna migawka. Kilka ponowoczesnych intuicji, w: Objawienie, red. ks. P. Moskal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, 145-158
 • Transcendentalia a egzystencjały – filozoficzny protokół rozbieżności, w: Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, T. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, 157-170
 • Religia bez istoty, w: Pluralizm religijny: moda czy konieczność?, red. M. Bała, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2005, 65-74
 • Maine de Biran – w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6., Lublin 2005 , kol. 717-719
 • Loisy Alfred Firmin – w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6., Lublin 2005, kol. 503-505
 • Jean-François Lyotard – w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6., Lublin 2005, kol. 602-605
 • God – the Absolute and the Person, w : „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka” red. J. Sochoń i A. Wierciński, Warszawa 2005, 73-82
 • Husserl’s 'God, w: Andrzej Wierciński, ed., Between Description and Interpretation: The Hermeneutic Turn in Phenomenology, Toronto: The Hermeneutic Press, 2005, s. 259-264
 • Prawda – hasło w: Nowa Encyklopedia PWN , Warszawa 2005
 • Madinier Gabriel, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, K-M, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, kol.667-669
 • Lacordaire Jean-Babtiste-Henri, Tamże, kol. 196-200
 • Przedmowa, w: ks. Jarosław Babiński, Udowodniony Bóg? Filozofia i wiara w kulturze uzasadnień, Pelplin 2005, 7-10
 • Kościół wobec ateizmu (kilka uogólnień), „Warszawskie Studia Teologiczne” 1999, XII, 197-204
 • Lepiej jest milczeć i być niż gadać i nie istnieć (Filozoficzno-medytacyjne uwagi o milczeniu.), „Roczniki Filozoficzne” 1999, XLVII z. 2 , 245-259
 • Zespolić kapłaństwo ze sztuką. (O „poetyckiej teologii” ks. A. Wierzbickiego), „Kwartalnik Artystyczny” 1999, nr 3, 142-146
 • Bóg Poety , „Ethos” 2000, nr 52, 111-125
 • Europejska wieża Babel? O tożsamości kultury polskiej, „Studia Philpsophiae Christianae”, UKSW, 2000 nr 2, 221-241(rozbudowana i poprawiona wersja artykułu zamieszczonego w Osoba, rodzina, naród – a zasada pomocniczości, Tarnowskie Góry 2002)
 • Widzenie, imię, twarz. Wyznania historyka filozofii, „Twarz. Punkt po Punkcie” 2000, 39-51
 • Rozmawiać z nie-wierzącym, ateistą, wyznawcą innych religii, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2001/XIV, 207-215
 • Wolność w liberalizmie – dawniej i dziś, „Studia Philosophiae Christianae UKSW” 2003, nr 2, 257-272
 • Rozbicie bezpiecznej szyby…Na marginesie „Pasji” Mela Gibsona, „Ethos” 2004, nr 65-66, 404-412
 • Powrót do religii ponowoczesnych filozofów, „Studia Philosophiae Christianae”, UKSW 2004 nr 2, 241-25
 • Tomasz a Kempis – nasz współczesny, „Christianitas” 2004 nr 19-20, 331-345 (przedruk z: Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, Poznań 2002)
 • Paul Ricoeur i myślenie teodycealne, „Kwartalnik Filozoficzny” 2005, t. XXXIII, z. 2, 37-50

2006

 • Śmiech Sary. Filozofia śmiechu w biblijnej perspektywie, „Punkt po punkcie” Gdańsk 2006, 23-31
 • Solidarność księdza Jerzego Popiełuszki, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2006 nr XIX, 289-302
 • Polityczna rozterka filozofii, w: Jacek Grzybowski: Miecz i Pastorał. Filozoficzny uniwersalizm sporu o charakter władzy. Tomasz z Akwinu i Dante Alighieri, Kęty 2006, Wydawnictwo Antyk, 5-11
 • Kochać Boga – próba teorii filozoficznej, w: Afektywne poznanie Boga, red. Piotr Moskal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, 67-78
 • Czy istnieje natura ludzka? w: Substancja, Natura, Prawo naturalne, red. Andrzej Maryniarczyk SDB, Katarzyna Stępień, Paweł Gondek, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 239-253
 • Jerzy Popiełuszko – źródła do historii życia i męczeństwa, w: Ks. Jerzy Popiełuszko – męczennik 19 października 1984, red. Janusz Aptacy, Olecko –Warszawa 2006, s. 155-193
 • Czy Jacques Derrida czekał na Mesjasza?, w: Derrida/Adirred, red. D. Ulicka, Ł. Wróbel, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2006, s. 75-86
 • Melodie seksu. Z Wiesławem Sokolukiem, Andrzejem Wiśniewskim i ks. Janem Sochoniem rozmawia Maja Jaszewska, „Tygodnik Powszechny” 2006 nr 13, s.9
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko: w kręgu kultury przykościelnej, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXIII/1/2010, s. 231-240.
 • Zachęta do filozofowania, „Nowe Książki” 2006 nr 4, s.51
 • Święty nerwus – mówi ks. Jan Sochoń, profesor UKSW, w: Św. Piotr. Jan Paweł II. Kolekcja 2006 nr 26, s.21-22,
 • Modlę się, więc kocham, „Msza Święta” 2006 nr 6, s.19
 • Wewnętrzna tajemnica Boga, „Msza Święta” 2006 [dodatek homiletyczny], s. 5-7

2007

 • Párerga Étienne Gilsona. Szkice i drobne pisma filozoficzne. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył ks. Jan Sochoń, w: „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka” 2007, t. 4, s. 9-156
 • Koncepcja Boga w tomizmie egzystencjalnym Etienne Gilsona, w: Etienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, red. T. Klimski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, s. 11-37
 • Dualizm antropologiczny – źródła i konsekwencje, w: Dusza Umysł Ciało. Spór o jedność bytową człowieka, A. Maryniarczyk, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 443-471
 • Czy można serce zdjąć naprawdę z krzyża? Wizja poezji wewnętrznie pełnej księdza Jana Twardowskiego, w: A to co na krótko może być na zawsze… Pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardowskiego, red. E. Hoffmann-Piotrowska, J. Puzynina, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 31-44
 • Koniec chrześcijaństwa, w: „Punkt po punkcie. Koniec”, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 30-38
 • „Za późno Cię pokochałem…” Miłość w ujęciu świętego Augustyna, w: Jeśli Bóg jest… Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, red. J. Bowcik, G. Chrzanowski, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2007, s. 215-231
 • Teatr jako miejsce teologiczne. Wizja Tadeusza Kantora, „Ethos’’ 2007 nr 77-78, s. 109-124
 • Literatura jako „miejsce patriotyczne” „Warszawskie Studia Teologiczne” t. XX, s. 255-264
 • Męstwo, filozofia i niepełnosprawność, „Ethos’’ 2007 nr 79-80, s. 191-198
 • Sacrum się Bóg? Mircei Eliadego próba uniwersalnego kompromisu, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2007 nr 4, s. 191-204
 • Powołanie – zawsze znak miłości, „Msza Święta” 2007 nr 1, 6-7
 • Literatura w blasku religii, „Nowe Książki” 2007 nr 1, 52-53
 • Święty pakt przyjaźni, „Nowe Książki’’ 2007 nr 2, 80
 • Spowiedź – wyznanie grzechów czy kierownictwo duchowe?, „Msza Święta” 2007 nr 3
 • Fotograficzna elegia, „Nowe Książki” 2007 nr 3, 20
 • Rdzeń ludzkiego myślenia, „Nowe Książki” 2007 nr 4, s. 72
 • Poezja i pieniądze. Z ks. prof. Janem Sochoniem rozmawia Alicja Wysocka, „Idziemy” 2007 nr 15, 4
 • Co czynić, czego unikać? Z ks. prof. Janem Sochoniem rozmawiała Alina Petrowa-Wasilewicz, w: Czytamy Papieża. Lekcje religii z Janem Pawłem II. Dekalog, Warszawa 2007 nr 13, 6-7
 • Kapłan, sług Eucharystii, „Msza Święta” 2007 nr 6, 4-6
 • Kobieta i powołanie, „Msza Święta” 2007 nr 7-8, 10-11
 • Szczęście z Bogiem, „Msza Święta’’ 2007 nr 12, 13
 • Zachęta do filozofowania, „Więź’’ 2007 nr 10, s. 148-150
 • Podtrzymujmy nadzieję, dodatek homiletyczny do „Mszy Świętej’’ 2007 nr 12, 6-8
 • Wędrówka z prorokami, dodatek homiletyczny do „Mszy Świętej’’ 2007 nr 12, 8-9
 • Poeta jasnych wersów, „Twórczość” 2007 nr 12, 117-120
 • Z powodu Nowonarodzonego, „Idziemy’’ 2007 nr 51-52, 26-27
 • Wezwanie dla każdego, „Rzeczpospolita” 2007 nr 303 z 29-30 grudnia 2007, 20-21

2008

 • Osoba i wolność, w: W trosce o wewnętrzną wolność osoby, red. M. Jankowska, M. Ryś, Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, s. 7-20
 • Filozof, w: Jan Paweł II. Człowiek kultury, red. K. Flader, W. Kawecki, Rafael, Kraków 2008, s. 323-343
 • Czy kultura bez celu? w: Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśnienia, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 419-433
 • U źródeł filozofii, w: Trwać oznacza ocalić dobro i piękno. Pamięci Księdza Janusza St. Pasierba w 15. rocznicę śmierci, red. M. J. Wilczek, T. Tomasik, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2008, s. 73-95
 • Grzech w perspektywie nauczania Jana Pawła II, w: W kierunku filozofii klasycznej. Inspiracje i kontynuacje. Księga ofiarowana Prof. Edwardowi Nieznańskiemu, red. J. Krokos, K. Świętorzecka, R. Tomanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, s. 249-261
 • Akú filozofiu potrebuje teológia. Pochybnosti a návrby, v: Zasvätenie do teológie, Bratislava 2008, s. 61-82
 • Liturgia i ofiara, „Msza Święta” 2008 nr 3, 2-3
 • Bóg w XX wieku, „Nowe Książki” 2008 nr 3, 22-23
 • Z życia do życia, „Idziemy” 2008 nr 12, 18-21
 • Mądrość szczęścia, „Msza Święta” 2008 nr 7-8, 55
 • Wędrówka z Matką Bożą Częstochowską, dodatek homiletyczny do „Mszy Świętej” 2008 nr 7-8
 • Uśmiechnięta bezgranicznie kropka, „Twórczość” 2008 nr 7, 117-119
 • Trudna, kunsztowna gra z językiem, „Nowe Książki” 2008 nr 11, 58-59
 • Modlitwa za zmarłych, „Msza Święta” 2008 nr 11, 6-8
 • Felieton o szczęściu. Zdanie, „Sens” 2008/2009 nr 6, 10-11
 • Rozum (nie)zakorzeniony w boskości, „Nowe Książki” 2008 nr 12, 22

2009

 • Ksiądz w polskiej kulturze. Projekt interpretacyjny księdza Janusza St. Pasierba, w: Materiały z obchodów uroczystości 15. rocznicy śmierci Księdza Profesora Janusza Pasierba, Włocławek 2009, s. 45-53
 • Uniwersalność „Powszechnej encyklopedii filozofii”, w: Spór o rozumienie filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, s. 265-268
 • Sprawiedliwość, w: Sprawiedliwość, red. K. Żelazek, Forum Dialogu Gdański Areopag, Gdańsk. Jesień 2009, s. 130-154
 • Uniwersalność „Powszechnej encyklopedii filozofii, w: Spór o rozumienie filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Polskie Towarzystwo Filozoficzne Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, s. 265-268
 • Althusser Pierre Louis (biogr.), w: Powszechna Encyklopedia Filozofii 10. Suplement, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwiny, Lublin 2009, s. 20-22
 • Cioran Mihail Emil (biogr.), Powszechna Encyklopedia Filozofii 10. Suplement, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwiny, Lublin 2009, s. 111-112
 • Vuillemin Jules (biogr.), Powszechna Encyklopedia Filozofii 10. Suplement, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwiny, Lublin 2009, s. 440-442
 • Eucharystia – dar i zadanie, „Msza Święta” 2009 nr 1, 2-4
 • Zabawić się czy zbawić? Z księdzem Janem Sochoniem poetą i filozofem rozmawia Małgorzata Globicz-Pniewska, „Idziemy” 2009 nr 2, 18-19
 • Być przeciwko śmierci, „Nowe Książki” 2009 nr 3, 19
 • Pascha tygodnia, „Msza Święta” 2009 nr 4, 2-4
 • Merton psalmista, „Nowe Książki” 2009 nr 6, 19
 • Maria Francuska i inni…, „Migotania, przejaśnienia” 2009 nr 2, 38
 • Najświętsze Serce Jezusa – źródło świętości kapłanów, „Msza Święta” 2009 nr 6, 2‑4
 • Apostoł i sługa, „Nowe Książki” 2009 nr 8, 56-57
 • Szkicować portret świata, „Nowe Książki” 2009 nr 10, 55-56
 • Czego nauczał ks. Popiełuszko?, „Idziemy” 2009 nr 42, 14-17
 • Królować z Chrystusem teraz i na wieki, „Msza Święta” 2009 nr 11, 2-4
 • Światła Adwentu, „Idziemy” 2009 nr 48, 38-39
 • Kartka z Wyspy, „Migotania Przejaśnienia” 2009 nr 3-4, 38-39
 • Narodzenie w blasku piękna, „Idziemy” 2009 nr 52 ( z 27 grudnia), 14-17
 • Wiara i zwodnicze pułapki ateizmu. Rozmowa z ks. prof. dr hab. Janem Sochoniem, „Cywilizacja” 2009 nr 31, 179-189

2010

 • Dobrego dnia z bł. ks. Jerzym Popiełuszką. Myśli na każdy dzień roku. Wybór i opracowanie ks. Jan Sochoń, Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2010
 • „Pejzaż polski”, w: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Spotkania po latach. Wywiady, Kraków: espe 2010, 19-46
 • Filozof: Anna Kamieńska, w: Literatura, pamięć, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak, pod red. Elżbiety Sidoruk i Mariusza M. Lesia, Trans Humana, Białystok: 2010, 327-336
 • Czy naród polski ma szczególne powołanie od Boga?, „Przegląd Powszechny” 2010 nr 9, s. 43-53
 • Świętość ks. Jerzego Popiełuszki. Dlaczego święty?, w: Bł. ksiądz Jerzy Popiełuszko. Sesja naukowa Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Warszawa 2010, s. 50-62
 • Filozof wobec kultury, „Nowe Książki” 2010 nr 1, s. 45-46
 • Ofiarować siebie i innym, ofiarować siebie Bogu, „Msza Święta” 2010 nr 2 s. 2-3
 • Karnawał i święci, „Idziemy” 2010 nr 7, s. 38-39
 • Wielki Post z Mertonem, „Idziemy” 2010 nr 8, s. 38-39
 • Popiełuszki Msze za Ojczyznę, „Idziemy” 2010 nr 12, s. 30-31
 • Wielki Tydzień wiary, „Idziemy” 2010 nr12, s. 14-17
 • Błogosławieni, którzy się smucą, „Idziemy” 2010 nr 15, s. 14-17
 • Pomiędzy winnicą a szopą na siano. Kartka z Majorki, „Migotania, Przejaśnienia” 2010 nr 1, s. 34-35
 • Zrozumieć i przyjąć Ewangelię, „Nowe Książki” 2010 nr 5, s. 26
 • Tajemnica powołania, „Miejsca Święte” 2010 nr 5, s. 7-8
 • Prowadzić ludzi ku światłu prawdy. Praca duszpasterska w parafiach archidiecezji warszawskiej, „Miejsca Święte” 2010 nr 5, s. 9-11
 • Msze za Ojczyznę, „Miejsca Święte” 2010 nr 5, s. 12-13
 • Rycerz Chrystusa. Ksiądz prałat Teofil Bogucki, „Miejsca Święte” 2010 nr 5, s. 17-19
 • Ewangelia przeciw złu, „Miejsca Święte” 2010 nr 5, s. 21-24
 • Prowokacje Służby Bezpieczeństwa, „Miejsca Święte” 2010 nr 5że, s. 27-29
 • Osaczony, „Miejsca Święte” 2010 nr 5, s. 29-32
 • Królewski pogrzeb, „Miejsca Święte” 2010 nr 5, s. 33-35
 • Przywiązanie do Ewangelii. Z ks. prof. Janem Sochoniem rozmawia o. Marek Wójtowicz SJ, „Miejsca Święte” 2010 nr 5, s. 42-43
 • Platon: metafizyka i polityka, „Nowe Książki” 2010 nr 6, s. 14-15
 • Popiełuszko – znak rodzącego się sprzeciwu. Z ks. Janem Sochoniem rozmawia Krzysztof Ołdakowski SJ, „Przegląd Powszechny” 2010 nr 6, s. 85-98
 • Dobry Pasterz, „Gość Niedzielny” 2010 nr 22 (Dodatek „Niewygodny świadek prawdy”, s. 4-5)
 • Po śladach księdza Jerzego, „Posłaniec” 2010 nr 6, s. 38-39
 • Jakiej sprawiedliwości pragną błogosławieni?, „Idziemy” 2010 nr 24, s. 14-17
 • Uzdrawiająca wdzięczność, „Różaniec” 2010 nr 6, s. 22-23
 • Dlaczego święty?, „Idziemy” 2010 nr 23, s. 14-17
 • Niepohodlny občan musel byt zlikvidowan… Proc zemrel Jerzy Popiełuszko? – odpovida polsky knez a basnik Jan Sochoń, „Katolicki tydenik 2010 , Rocnik XXI, s. 6.
 • Był kapelanem społecznej solidarności, „Polska” 2010 nr 124, s. V
 • Wyzwalał z lęku, zachęcał do obrony praw, „Reczpospolita” z 2-3 czerwca 2010 (dodatek specjalny: Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, s. 3)
 • Pejzaż polski, w: Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Spotkania po latach. Wywiady, es pe, Kraków 2010, s. 19-46
 • Bóg, piękno, wypoczynek, „Msza Święta” 2010 nr 7-8, s. 2-4.
 • Dobra nowina, „Migotania, przejaśnienia” 2010 nr 2/3, s. 46-47
 • Błogosławieni czystego serca, „Idziemy” 2010 nr 32, s. 14-17
 • Popiełuszko – znak rodzącego się sprzeciwu. Z ks. Janem Sochoniem rozmawia Krzysztof Ołdakowski SJ, „Przegląd Powszechny” 2010 nr 6, s. 85-98
 • Kartka ze Słowacji, „Idziemy” 2010 nr 36, s. 30-31.
 • Czy naród polski ma szczególne powołanie od Boga?, „Przegląd Powszechny” 2010 nr 9, s. 43-53
 • Żyjemy pośród znaków, „Idziemy” 2010 nr 38, s. 30-31
 • Obrazy nadziei, „Nowe Książki” 2010 nr 10, s. 70.
 • Błogosławieni prześladowani, „Idziemy” 2010 nr 41, s. 14-17
 • Communio Sanctorum, „Msza Święta” 2010 nr 11, s. 2-4
 • Ciche znaki nieba, „Idziemy” 2010 nr 44, s. 14-17
 • Zmiana kształtu Kościoła, „Nowe Książki” 2010, nr 11, s. 17-18
 • Najwspanialsze miasta świata, „Nowe Książki” 2010, nr 11, s. 32-33
 • Oblicza świętości, „Idziemy” 2010, nr 50, s. 14-17
 • Filozof: Anna Kamieńska, w: Literatura, pamięć, kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Feliksiak, pod red. Elżbiety Sidoruk i Mariusza M. Lesia, Trans Humana, Białystok 2010, s. 327-336
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko: w kręgu kultury przykościelnej, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXIII/1/2010, s. 231-240

2011

 • Religia we współczesnej filozofii klasycznej i fenomenologicznej, w: Fenomenologia i religia. Redakcja: Maciej Bała, Marcin Napadło, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin: 2011, 11-21
 • Objawienie Pańskie dzisiaj, „Msza Święta” 2011 nr 1, s. 2-4
 • Metafizyczna cisza, „Nowe Książki” 2011 nr 1, s. 39-40
 • Uczona niewiedza, „Nowe Książki” 2011 nr 2, s. 34-36
 • Wielkopostny powrót do źródła wiary, „Msza Święta” 2011 nr 3, s. 8-10
 • Jak żyć chrześcijaństwem?, „Idziemy” 2011 nr 9, s. 14-17
 • Dusza Postu, „Idziemy” 2011 nr 12, s. 38-39
 • Żyć odpowiedzialnie, „Nowe Książki” 2011 nr 5, s. 73
 • W blasku Pięćdziesiątnicy, „Msza Święta” 2011 nr 6, s. 2-4
 • Socjologia religii czy socjologia duchowości? , „Nowe Książki” 2011 nr 6, s. 18-19
 • Religia we współczesnej filozofii klasycznej i fenomenologicznej, w: Fenomenologia i religia. Redakcja: Maciej Bała, Marcin Napadło, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2011, s. 11-21
 • Wewnętrzne światło. Notatki nie tylko o Newmanie, „Migotania” 2011 nr 1, s. 4-5
 • Usytuowanie prawdy w projekcie postmodernistycznym, w: Spór o prawdę [Zadania współczesnej metafizyki 13], red. naukowa Andrzej Maryniarczyk SDB, Katarzyna Stępień, Paweł Gondek, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, s. 223-234
 • Żywe oblicze teologii, „Nowe Książki” 2011 nr 8, s. 70-71
 • Bóg i wiara w przykładach i anegdotach, „Nowe Książki” 2011 nr 8, s. 71
 • Dni z cytatami, „Migotania” . Gazeta Literacka, 2011 nr 2, s. 23-24
 • Muzyczność literatury: Leśmian i inni… „Studia Philosophiae Christianae” 47 (2011) 1, s. 167-184

2012

 • Maryja niosąca Światło, „Msza Święta” 2012 nr 2, s. 2-5
 • Teologiczne sprostowania, „Nowe Książki” 2012 nr 2, s. 18
 • Wielka księga świadectwa, „Nowe Książki” 2012 nr 3, s. 42-43
 • Czas męki i zmartwychwstania, „Eko i My” 2012 nr 4, s. 6-7
 • W świetle zmartwychwstania, „Na Poważnie” 2012 nr 1-2, s.132-133
 • Panorama filozofii polskiej, „Nowe Książki” 2012 nr 5, s. 66-67
 • W miłości zdarza się wszystko, „Idziemy” 2012 nr 20, s. 14-17
 • Święta skłonność serca, „Msza Święta” 2012 nr 6, s. 13-15
 • Filozofia religii – sposoby i możliwości nauczania, w: Filozofia religii, red. ks. Stanisław Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 365-375
 • Kultura gestu i słowa Jana Pawła II, „Ethos” 2012 (styczeń-czerwiec) nr 97-98, s. 137-150
 • Nawrócenie świętego Augustyna, „Przegląd Powszechny” 2012 nr 6, s. 77-92
 • Poetyckie duszpasterstwo Jana Pawła II, „Na Poważnie” 2012 nr 3-4, s. 60-62
 • Chantal Delsol, Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, tłum. M. Kowalska, Kraków 2011, ss. 247, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXIV/2/2011, s. 412-414
 • Poeta ufności i pamięci, „Migotania” 2012 nr 2, s. 36-37.
 • Przed lustrem Aniołów i Archaniołów, „Msza Święta” 2012 nr 9, s. 2-4
 • On the indefeasible relationship between philosophy and culture, w: Philosophical and Religious Sources of Modern Culture, ed. Jacek Grzybowski, Peter Lang 2012, s. 15-33
 • Faith or spirituality? New challenges of postmodernity, w: Philosophical and Religious Sources of Modern Culture, ed. Jacek Grzybowski, Peter Lang 2012, s. 113-128
 • Służyć, czyli żyć, “Na Poważnie” 2012 nr 5/6, s. 118-120
 • Problem dobra w postmodernizmie, w: Spór o dobro [Zadania współczesnej metafizyki 14]. Redakcja naukowa: Andrzej Maryniarczyk SDB, Katarzyna Stępień, Paweł Gondek, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2012, s. 193-209
 • Spór o naturę zła, Spór o dobro [Zadania współczesnej metafizyki 14]. Redakcja naukowa: Andrzej Maryniarczyk SDB, Katarzyna Stępień, Paweł Gondek, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2012, s. 267-279
 • Filozofia religii i emocje chrześcijańskie, „Nowe Książki” 2012 nr 11, s. 80-81
 • Pamięć jako prowokacja, „Bliza” 2012 nr 4, s. 7-11
 • Bóg w kulturze interpretacji, „Migotania” 2012 nr 4, s. 4
 • Poeci czasu Soboru: Wojtyła, Twardowski, Pasierb, „Ethos” 2012 nr 100, s. 329-349
 • Bóg w kulturze interpretacji, „Migotania” 2012 nr 4, s. 17
 • Dlaczego Bóg?, „Cywilizacja”[Religia a cywilizacje] 2012 nr 43, s. 20-26

2013

 • Cywilizacja „do niczego”, „Cywilizacja” 2013 nr 45, s. 18-24.
 • Dowodzę, że Bóg istnieje. Propozycja Jacquesa Maritaina, „Migotania” 2013 nr 3, s. 17-18
 • Piękno w projekcie postmodernistycznym, w: Spór o piękno. Redakcja naukowa: A. Maryniarczyk, K. Stępień, Z. Pańpuch, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2013, s. 321-334
 • Pascha tygodnia, w: Msza Święta – rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy ks. J. Hadalski TChr, Hlondianum 2013, s. 70-74
 • Jeden Boży czas, „Msza Święta” 2013 nr 1, s. 2-4
 • Cień śmierci i życia, „Msza Święta” 2013 nr 3, s. 2-4
 • Wielka Noc: czyn Boga, „Msza Święta” 2013 nr 4, s. 2-4
 • 33 razy słowo „serce”, „Msza Święta” 2013 nr 6, s. 2-4
 • Kontemplacja rzeczy tego świata, „Migotania. Gazeta literacka” 2013 nr 2, s. 45
 • Rocznica poświęcenia kościoła, „Msza Święta” 2013 nr 10, s. 2-4
 • Droga do źródeł, „Nowe Książki” 2013 nr 10, s. 28-29
 • Jan Paweł II rozmawiał z ateistami (wypowiedź dla KAI)
 • Sztuka a poznanie teologiczne, „Nowe Książki” 2013 nr 12, s. 49
 • Solilokwium poetyckie, „Migotania” 2013 nr 4, s. 8-9
 • Recenzja z książki ks. Jacka Grzybowskiego, „Byt, tożsamość, naród. Próba wyjaśnienia formuły „tożsamość narodowa” w perspektywie metafizyki”, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2013 nr 9, s. 263-276
 • Solilokwium poetyckie, „Migotania”. Gazeta literacka 2013 nr 4, s. 8-9

2014

 • Nota z książki A. de Mello, Odkryć życie na nowo: przebudzenie na rzeczywistość, „Nowe Książki” 2014 nr 1, s. 50
 • W kłamstwie przestajemy istnieć, „Nasz Dziennik” 2014 z 6 lutego
 • Świętość w ludzkim świecie, „Nowe Książki” 2014 nr 2, s. 51-52
 • Filozofia ludzkiej wiedzy, „Nowe Książki” 2014 nr 3, s. 60
 • Mit a rytuał – powinowactwa i różnice, w: Sztuka i realizm. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2014, s. 221-232
 • Jan XXIII i Jan Paweł II – święte powinowactwo, „Msza Święta” 2014 nr 4, s. 2-4
 • Przezwyciężać lęk i strach, „Idziemy” 2014 nr 16, s. 20-21
 • Medytacje z ołówkiem w ręku, „Nowe Książki” 2014 nr 5, s. 69-70
 • Jak rozmawiać z ateistami, „Idziemy” 2014 nr 19, s. 37-39
 • Filozofia i kultura – po obu stronach ruchomej trampoliny, „Migotania”. Gazeta Literacka, 2014 nr 1, s. 36-37
 • Człowiek ma tylko jedno serce. Księdza Janusza St. Pasierba poetycka antropologia miłości, „Topos” 2014 nr 1-2, s. 53-60
 • Świętość bez Boga? , „Ethos” 2014 nr 1 (105), s. 100-114
 • Poeta linorytu, „Topos” 2014 nr 3, s. 166-173
 • Moje różne ja. O poezji Barbary Otwinowskiej, w: „Mój świat po którym stąpam”. Szkice do portretu Profesor Barbary Otwinowskiej zebrane z okazji dziewięćdziesiątych urodzin, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014, s. 18-25
 • Witaj, Krzyżu Święty… „Msza Święta” 2014 nr 9, s. 2-4
 • Sztuka i to, co święte, „Idziemy” 2014 nr 41, s. 30-31
 • Droga, góra, zasłona, „Migotania” 2014 nr 2, s. 41
 • Odsłanianie świętości, „Nowe Książki” 2014 nr 10, s. 40-41
 • Nie zmarnujmy tego dobra. Z ks. prof. Janem Sochoniem, kierownikiem Katedry Filozofii Kultury UKSW, rozmawia Barbara Sułek-Kowalska, „Idziemy” 2014 nr42, s. 14-15
 • Poetyckie naśladowanie Chrystusa, w: Janusz Kotański, Głos, Fronda, Warszawa 2014, s. 5-13.
 • Jurek wiedział, że umrze, „Fakt” z 20 października 2014 r., s. 4
 • W duszy rodzi się Bóg, „Idziemy” 2014 nr 50, s. 30-31
 • Zobaczone, przeczytane, „Zeszyty Literackie” 2014 nr 4, s. 192-193
 • Teologiczne aspekty II pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, w: Pielgrzymka nadziei. II wizyta Jana Pawła II w Ojczyźnie. Materiały pokonferencyjne, Instytut Pamięci Narodowej Warszawa 2014, s. 61-70
 • Sztuka: pomiędzy filozofią a teologią. Ujęcie księdza Józefa Sadzika, „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka” [Poiesis wobec Boga i śmierci], red. J. Grzybowski, J. Sochoń, 2014 nr 6, s. 123-135
 • Bóg, filozofia i świat chrześcijański, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2014 nr 2, s. 26-45
 • Sztuka: pomiędzy filozofią a teologią. Ujęcie księdza Józefa Sadzika, w: „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka”[ Poiesis wobec Boga i śmierci], red. J. Grzybowski, J. Sochoń, 2014, t. 6, s. 123-135
 • Klasyczna filozofia wychowania, w: „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka”[ Poiesis wobec Boga i śmierci], red. J. Grzybowski, J. Sochoń, 2014, t. 6,, s. 202-208
 • Sztuka blisko Boga, piękna i śmierci, w: „Studia z filozofii Boga, religii i człowieka”[ Poiesis wobec Boga i śmierci], red. J. Grzybowski, J. Sochoń, 2014, t. 6,, s. 7-11
 • Bóg, filozofia i świat chrześcijański, „Warszawskie Studia Teologiczne” XXVII /2/ 2014, s. 51-68. (wydanie w 2015 r)

2015

 • Niewierzący teolog?, „Nowe Książki” 2015 nr 1, s. 39-40
 • Sokrates religijny, „Nowe Książki” 2015 nr 2, s. 45-46
 • Teologiczne aspekty II pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, w: Pielgrzymka nadziei. II wizyta Jana Pawła II w Ojczyźnie. Materiały pokonferencyjne, Warszawa 2014 (wydane w 2015), s. 61-70
 • Biblioteko Zygmunta Kubiaka „Twórczość” 2015 nr 2, s. 167-169
 • Zrozumieć Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, „Msza Święta” 2015 nr 3, s. 2-4
 • Życie w Boskim stylu, „Idziemy” 2015 nr 21, s. 30-31
 • Niepełnosprawność nie istnieje. Rozmawiają: ks. prof. Jan Sochoń i Andrzej Wołosewicz, w: Rysa na raju. My i niepełnosprawni, Warszawa 2015, s. 133-146
 • Rozmowy poety z poetą w: Blisko ziemi, blisko nieba. Ksiądz Jan Twardowski we wspomnieniach, Wydawnictwo Zwierciadło, Warszawa 2015, s. 158-161
 • Trzeba umieć go czytać, Blisko ziemi, blisko nieba. Ksiądz Jan Twardowski we wspomnieniach, Wydawnictwo Zwierciadło, Warszawa 2015, s. 206-208
 • Życie jak płomień. Krzysztof Michalski (1948-2013), „Twórczość” 2015 nr 6, s. 153-155
 • Duch konfesyjnego poety, „Migotania. Gazeta literacka” 2015 nr 1, s. 24
 • Chrystus źródłem zgorszenia?, „Idziemy” 2015 nr29, s. 20-21
 • Miłość i myślenie”, Idziemy” 2015 nr 35, s. 30-31
 • Świat wartości Jana Pawła II, „Idziemy” 2015 nr 38
 • Z różańcem przeciw szatanowi, „Msza Święta” 2015 nr 10, s. 2-4

2016

 • Człowiek na ostrzu pędzla. O malarstwie Jana Kaji, „Topos” 2016 nr 1, s. 161 – 172
 • Szósta droga Jacque’a Maritaina, w: Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny. Red. Janusz Salomon, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 343-352
 • Współczesna modlitwa poetycka. Fenomen języka religijnego, „Topos” 2016 nr 3, s. 17-26
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko wobec „Solidarności”, „Teologia Polityczna Co Tydzień” 2016 nr 22: Solidarność: Polski idiom ( wersja internetowa, dostęp od 29 sierpnia 2016 r)
 • Ksiądz Jerzy Popiełuszko, „Teologia Polityczna. Rocznik Filozoficzny” 2016 nr 9, s. 197-215
 • Męczeństwo za wiarę, czyli chrześcijańskie owocowanie śmierci, w: Śmierć bł. Ks. Jerzego Popiełuszki z perspektywy 30 lat, red. naukowa Milena Kindziuk, Warszawa 2016, s. 159-171
 • Ksiądz Jan Twardowski – poeta nowoczesny, w: Pisał na tak. Opracowanie redakcyjne Marzena Zielonka, Anna Opolska, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2016, s. 49-58
 • Aporie gościnności, „Nowe Książki” 2016 nr 2, s. 60 – 61
 • Fratres, jeszcze nie czas. Z ks. Piotrem Bożykiem rozmawia ks. Jan Sochoń, „Idziemy” 2016 nr 5, s. 38 – 30
 • Każdy pisarz jest religijny, „Fronda Lux” 2016 nr 78, s. 28-35
 • Ciemny portret miasta, „Nowe Książki” 2016 nr 3, s. 48-49
 • Czytanie mapy, „Nowe Książki” 2016 nr 4, s. 48
 • Wiara i polityka, „Idziemy” 2016 nr 17, s. 38-39
 • Droga ku Zmartwychwstaniu, „Idziemy” 2016 nr 13, s. 14-15
 • Jubileuszowe odnowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, „Msza Święta” 2016 nr 5, s. 2-4.
 • Poezja nauki, „Nowe Książki” 2016 nr 9, s. 9-10
 • Proroczy Rok Świętego Miłosierdzia, „Msza Święta” 2016 nr 10, s. 6-9
 • Ksiądz Popiełuszko wobec „Solidarności”, „Idziemy” 2016 nr 42, s. 18-19
 • Jak rozumieć Słowo Boże?, „Idziemy” 2016 nr 46, s. 16-17
 • Biblioteka i życie, „Nowe Książki” 2016 nr 12, s. 84-85
 • nota na temat książki Johna B. Cobba o filozofii Whitehaeda, Tamże, s. 85
 • Kapłan pośród niesnasków, „Akcent” 2016 nr 4, s. 109-111

 
Publikacje redagowane

 • Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej. Wybór, przedmowa i opracowanie ks. Jan Sochoń, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1986
 • Janusz St. Pasierb, Wiersze wybrane. Wybór i opracowanie ks Jan Sochoń,  Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1988
 • Szaropolskie srebro. Wiersze księży. Wybór, opracowanie i posłowie ks. Jan Sochoń, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1992
 • Ks. Jerzy Popiełuszko, Kazania 1982-1984. Wstęp i opracowanie ks. Jan Sochoń, Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1992 (4 wydania)
 • Ks. Janusz Pasierb, Po walce z aniołem. Posłowie i wybór ks. Jan Sochoń, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1996
 • Bolesław Leśmian, Nieskończoność róży. Posłowie i wybór ks. Jan Sochoń, Instytut Wydawniczy Pax, 2000
 • Ks. Jerzy Popiełuszko, Dotknięcie Boga. Myśli, modlitwy, wywiady. Wybrał, opracował i przedmową opatrzył ks. Jan Sochoń, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000
 • Ks. Jerzy Popiełuszko, Myśli wyszukane. Wybór ks. Jan Sochoń, Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001
 • Ks. Jerzy Popiełuszko, Dobrego dnia!… Myśli na każdy dzień roku. Wybór i opracowanie ks. Jan Sochoń, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2002
 • Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, Opracowanie i korekta ks. Jan Sochoń, Hanna Stompor, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2002 nr 2
 • Janusz St. Pasierb, Liturgia serca. Wybór, wstęp i opracowanie ks. Jan Sochoń, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2002
 • Poezja Karola Wojtyły Duchowe spojrzenia. Wybór i opracowanie ks. Jan Sochoń, Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 2003
 • Studia z filozofii Boga, religii i człowieka [Filozofia wobec tajemnic religijnych]. Redakcja Jan Sochoń, Andrzej Wierciński, Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2005 nr 3
 • Studia z filozofii Boga, religii i człowieka [Filozofia i chrześcijaństwo]. Redakcja Jan Sochoń, Jacek Grzybowski, Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007 nr 4
 • Studia z filozofii Boga, religii i człowieka [Metafizyka wobec współczesności]. Redakcja Jan Sochoń, Dariusz Piętka, Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009 nr 5
 • Studia z filozofii Boga, religii i człowieka [Poiesis wobec Boga i śmierci]. Redakcja Jacek Grzybowski, Jan Sochoń, Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014 nr 6
 • Dobrego dnia z bł. Ks. Jerzym Popiełuszką. Myśli na każdy dzień roku. Wybór i opracowanie ks. Jan Sochoń, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2014
 • Studia z filozofii Boga, religii i człowieka [Józefa Sadzika filozofia znaków czasu]. Redakcja Jacek Grzybowski, Jan Sochoń, Warszawa: Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 nr 7

 
Tłumaczenia

 • Andre Frossard, Bronię Papieża, tłum. z francuskiego (wspólnie z ks. J. Naumowiczem), Warszawa: Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów „Palabra”, 1995
 • Etienne Gilson ,Laicyzm i wolnomyślicielstwo, tłum. z francuskiego „Więź” 1991, nr 7-8, 76-80
 • Etienne Gilson, Francja i pogaństwo, tłum. z francuskiego i oprac., „Więź” 1992, nr 5, 36-41
 • Etienne Gilson, Bóg nie umiera, tłum. z francuskiego i oprac., „Chrześcijanin w Świecie” 1993, nr 1, 26-29
 • Etienne Gilson, Laickość i laicyzm, tłum. z francuskiego i posłowie., „Człowiek w Kulturze” 1994, nr 3, 161-168
 • Etienne Gilson, Jahwe i gramatycy, tłum. z francuskiego i oprac., „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 12, dod. I-VIII
 • Etienne Gilson, W towarzystwie ojca H. de Lubaca: wiara szukająca zrozumienia, tłum. z francuskiego i oprac., „Człowiek w Kulturze”, 1995, nr 6/7, 395-401
 • Tomasz z Akwinu, Czy stwarzanie należy do powinności którejś z Osób Boskich?, tłum. z łac., (w) Marie-Anne Vannier, Trójca Święta. Tajemnica jedności. Teksty z Tradycji, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, 161-163
 • Tomasz z Akwinu, Kształtowanie się pojęcia osoby, tłum. z łac., (w) Marie-Anne Vannier, Trójca Święta. Tajemnica jedności. Teksty z Tradycji, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, 117-118
 • Tomasz z Akwinu, Są tylko Trzy Osoby w Bogu, tłum. z łac., (w) Marie-Anne Vannier, Trójca Święta. Tajemnica jedności. Teksty z Tradycji, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2000, 118-120