Album Styczniowe

W najnowszej publikacji Państwowego Instytutu Wydawniczego zatytułowanej Album Styczniowe, a poświęconej 160 rocznicy Powstania Styczniowego, znajdziemy najnowsze wiersze ks. Jana.

Miara godności i Mural na przystanku autobusowym to poetyckie ujęcie trudnych zagadnień miłości i ofiary złożonej Ojczyźnie w czasach wojennych napięć i niepodległościowych zrywów.

Być Polakiem to wiedzieć, że życie jest darem,

że naród i Ojczyzna nie są raz na zawsze,

że należy walczyć, trudzić się, pracować,

żeby nie dać się wpędzić w śmiertelna niewolę ….

z wiersza Miara godności.

Zapraszamy do lektury – Album Styczniowe, red. Anna Piwkowska, Warszawa 2023, PIW.