ks. Jan Sochoń

Biesiada literacka z udziałem ks. Jana

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich na Biesiadę literacką z udziałem ks. Jana Sochonia. Na temat najnowszego tomiku wierszy – Nie pocieszaj się, tylko płacz – z księdzem Janem rozmawiać będzie Piotr Müldner-Nieckowski Wtorek 28 lutego, godz. …

Czytaj dalej

„Szedł przez życie dobrze czyniąc”

Publikujemy kazanie, jakie podczas pogrzebu ojca Marka Zagańczyka wygłosił ks. Jan Sochoń: Religijna nadzieja spotkania się w wieczności z tymi, których, tu na Ziemi, ukochaliśmy stanowi jedną warstwę naszego doświadczenia, drugą zaś jest przytłoczenie bólem …

Czytaj dalej

Nie ma radości bez miłości

W tygodniku regionalnym Echo Katolickie wydawanym w Siedlcach ukazał się wywiad z ks. Janem poświęcony postaci św. Franciszka. Zapraszamy do lektury:

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

 Nakładem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ukazał się album zatytułowany: „Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i jego muzeum w Okopach”, pod redakcją Ewy Rogalewskiej (Białystok 2022). W książce znajdziemy liczne piękne, choć często mało znane, zdjęcia ks. …

Czytaj dalej

W blasku piękna i cierpienia

O czym myślałem, chodząc między krużgankami, rozpoznając figuralne sceny pomieszczone na kapitelach? Że piękno i cierpienie prowadzą do Boga, że ich siła, w sposób dla nas, ludzi, niedostępny, musi poniekąd radować samego Stwórcę, skoro sam …

Czytaj dalej