Książki popularnonaukowe

Prawdę warto pokochać

Prawdę warto pokochać - Jan Sochoń
Prawdę warto pokochać ks. Jana Sochonia, warszawskiego poety i profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego to książka będąca poszerzonym zapisem wielkopostnych rekolekcji akademickich wygłoszonych w kwietniu 2001 r. w krypcie katowickiej Katedry. Mam nadzieję, że trafi do serca Czytelników.