Jak żyć chrześcijaństwem?

Jak żyć chrześcijaństwem?
»
Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2014

2014
O tej książce pisał następująco Piotr Wojciechowski: „Czytelnika uderzają przede wszystkim trzy cechy tego pisania: po pierwsze – jego ton osobisty, po drugie – jego przenikliwa krytyka współczesności – społeczeństwa, obyczaju, cywilizacji, epoki. A do tego – po trzecie – optymizm; nieugięty optymizm czerpiący ze źródeł metafizycznych i biologicznych. Godzenie akcentów krytycznych i optymizmu to jedna z podstawowych cech logicznej konstrukcji tych szkiców. (…) „Jak żyć chrześcijaństwem” to duża książka. Ponad trzysta stron druku, a do tego ambitny zamiar – spojrzenia na całe chrześcijaństwo, jako na formę religijną, na zjawisko kulturowe i społeczne, na to, czym czytelnik może pożywić się duchowo”.

(„List do Pani” 2015 nr 2, s. 22)

Jak żyć chrześcijaństwem? - Jan Sochoń