Pan Bóg nie robi błędów

Pan Bóg nie robi błędów
»
Rozmowy przeprowadzone przez red. Wiesławę Lewandowską

Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2001

2001
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek - Rozmowa z ks. prof. Janem Sochoniem, s. 127-165
Pan Bóg nie robi błędów