Przygodność i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej

Przygodność i tajemnica. W kręgu filozofii klasycznej
»
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003

2003
Prezentowany zbiór esejów stanowi pewną całość, w której ramach autor dokonuje namysłu nad węzłowymi momentami historii europejskiej kultury, proponując własne, pozytywne rozwiązania, inspirowane mądrością filozoficzną i teologiczną. Owe główne momenty rozwoju kultury to, zdaniem Sochonia, racjonalizacja mitologii greckiej, spotkanie kultury hebrajskiej z grecką, a tych z Objawieniem chrześcijańskim, filozoficzno-teologiczna synteza św. Tomasza z Akwinu, przełom kartezjański wraz z oświeceniowymi i kantowsko-heglowskimi konsekwencjami, rewolucja naukowo-techniczna i projekty postmodernistyczne. Książka łączy mądrość księdza-proroka, wezwanego przez Boga, by świadczyć o transcendentnym powołaniu człowieka, kompetencje filozofa, a także wrażliwość pisarza i poety. Stanowi, jak sądzę, ważny element polskiej myśli humanistycznej.
 
Ks. Piotr Moskal, „Roczniki Filozoficzne” 2003 zeszyt 2, s. 174-175
 
Przygodność i tajemnica - Jan Sochoń