U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii

U drzwi Godot. Szkice o poezji, filozofii i teologii
»
Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1995

1995
Prof. Janusz Maciejewski pisał o tej książce: To całość niezwykle ciekawa. Jej autor potrafi interesująco interpretować zjawiska znane, a także dostrzec (i uzasadnić ich wartość) twórców dotąd pomijanych przez krytykę, jak poetę Macieja Niemca. Szkice te – świetne także pod względem walorów pisarskich – ze wszech miar godne są uwagi. Stanowią ważny głos w dyskusji o współczesnej literaturze (zwłaszcza poezji), a także myśli estetycznej, filozoficznej, teologicznej.
 
U drzwi Godot - Jan Sochoń