Chrześcijaństwo i czas

Na progu Wielkiego Postu zachęcamy do zapoznania się z artykułem ks. Jana Sochonia opublikowanym w lutowym numerze miesięcznika Msza Święta. Dla chrześcijan czas jest niezwykle istotny, a chrześcijańskie pojmowanie czasu jest specyficzne. Wiąże się bowiem nierozerwalnie z doczesną historią, z faktem wyodrębniania tak zwanych epok świata oraz z kategorią nieustannego trwania, zwaną wiecznością. Dlatego tylko Bóg, który pozostaje w swej istocie całkowicie transcendentny, który żyje „zawsze”, może być i jest ostatecznym punktem odniesienia, racją wszelkiej ludzkiej aktywności czy egzystencjalnej nadziei, w tym rozpoznawania istoty samego czasu będącego zagadką dla ludzkiego umysłu. Ale to również oznacza, że pomiędzy wiecznością a czasem istnieją – choć trudne do precyzyjnego uchwycenia – realne związki. 

Sochon Msza sw-1
Sochon Msza sw-2
Sochon Msza sw-3
Msza0001