Dar kapłaństwa

Na portalu Teologia Polityczna ukazał się esej ks. prof. Jana Sochonia o darze jakim jest kapłaństwo. Ks. Jan pisze, że marzy mu się, żeby wszystkie barwy jego kapłaństwa promieniowały zbawczą rzeczywistością. Żeby, będąc wrażliwym na zmiany dokonujące się w Kościele, pozostawał czuły na ewangeliczny rdzeń życia, uosabiany przez Chrystusa i Jego eklezjalnych, świętych następców.

Zachęcamy do lektury:

„Teologii Politycznej Co Tydzień”: „Zawód: kapłan?”.