O człowieku poszukującym

W ostatnim czasie Pan prof. Marek Szulakiewicz, wieloletni wykładowca filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, obchodził jubileusz swojej pracy naukowej i dydaktycznej. Z tej okazji przyjaciele, współpracownicy i uczniowie Pana Profesora stworzyli dla niego Księgę Pamiątkową: O człowieku poszukującym. Księga Jubileuszowa Profesora Marka Szulakiewicza (Toruń 2023).

Jednym z autorów, którzy napisali tekst w hołdzie prof. Szulakiewiczowi jest ks. Jan Sochoń – wieloletni przyjaciel i współpracownik Pana Profesora – Metafizyka „Księgi wyjścia”. Ujęcie Étienne’a Gilsona.

Zapraszamy do lektury:

Metafi-zyka-„Ksiegi-wyjscia.-Ujecie-Etiennea-Gilsona