Poetyckie wyróżnienie

Miło nam poinformować, że tomik wierszy ks. Jana Sochonia – Brewiarz celnika – został wyróżniony w ramach Literackiej Nagrody im. ks. Jana Twardowskiego.

Jurorzy nagrody: Stanisław Grabowski – wydawca poezji ks. Jana Twardowskiego, sekretarz Kapituły, Wojciech Kaliszewski – poeta, krytyk literacki, pracownik Instytutu Badań Literackich, wykładowca akademicki, ks. Janusz A. Kobierski – poeta, krytyk literacki, przewodniczący  Kapituły, Jan Rodzim – wydawca poezji ks. Jana Twardowskiego, Piotr Szewc – poeta, krytyk literacki, redaktor działu poezji w miesięczniku „Nowe Książki” oraz Grzegorz Zegadło – dyrektor Książnicy Pruszkowskiej, organizator finałów Konkursu w dniu 30 lipca 2020 r. na posiedzeniu Kapituły Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego, dokonało wyboru najciekawszych tomów poezji wydanych w roku 2019.

Kapituła zwróciła uwagę na książki twórców, którym nagroda mogłaby pomóc w promocji, tym samym poszerzyć grono ich czytelników. Uwagę szczególną jury zwróciły tomy następujących autorów: Wojciech Kass,  „Objawy”. Biblioteka „Toposu”. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu; Maciej Krzyżan, „Duszyczka”. Biblioteka  „Toposu”. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu; Krzysztof Lisowski, „Zaginiona we śnie”. Biblioteka Kraków; Anna Pawlikowska, „Tuż obok życia”. Wydawnictwo Austeria; Ks. Jan Sochoń, „Brewiarz celnika”. Biblioteka „Toposu”. Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.

Laureatem Nagrody za wyróżniający się tom poetycki w roku 2019 został Krzysztof  Lisowski za książkę „Zaginiona we śnie”. Natomiast cztery wyróżnienia przyznano pozostałym wyżej wymienionym autorom. Fundatorem nagród finansowych dla laureatów jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.