Znaki czy rzeczywistość – jak poznajemy?

W internetowym wydaniu Teologii Politycznej Co Tydzień odnajdziemy artykuł ks. prof. Jana Sochonia dotyczący naszego poznania, zarówno potocznego jak i naukowego czy filozoficznego. Autor udowadnia, że wszelkie poznanie zaczyna się od pierwotnej konstatacji – od ujęcia konkretnego istnienia, potem istniejące rzeczy wprowadza się na poziom znaków umownych i dopiero w tym porządku możliwe są  interpretacje, dyskusje, wymiana argumentów.

Zachęcamy do lektury: Ks. prof. Jan Sochoń: Znaki czy rzeczywistość