Fides et ratio Papieża Polaka i duchowa wspólnota narodów

Na stronie internetowej Teologii Politycznej w artykule Fides et ratio Papieża Polaka i duchowa wspólnota narodów odnajdziemy rozważania ks. Jana Sochonia dotyczące relacji ludzkiego intelektu do fenomenu wiary w kontekście dziejących się na naszych oczach zmian społeczno-politycznych. W encyklice Fides et ratio – pisze ks. Jan – papież Jan Paweł II postawił tezę: gdyby budująca się Europa zatraciła zdobycze greckiej myśli, dzisiejszy świat wyglądałby zgoła inaczej. Zachowując konieczną ostrożność, trzeba stwierdzić, że to właśnie Grecy utworzyli europejski sposób racjonalnego odnoszenia się do rzeczywistości, w tym do sfery religijnej – pisz ks. prof. Jan Sochoń. Zapraszamy do lektury.