Zajrzeć w świat o. Krąpca

W jednej z gazet wydawanych na Ukrainie ukazała się recenzja książki ks. Jana Sochonia wydanej w języku ukraińskim. Jest to przygotowane nakładem Wydawnictwa Krok (Termopile) wznowienie książki-wywiadu: Покинути світ абсурду: З отцем М.А.  Кромпцем розповідає Ян. Сохонъ (Porzucić świat absurdów), w której ks. Jan Sochoń rozmawia, z nieżyjącym już dziś o. prof. Mieczysławem Krąpcem.

Także u naszych wschodnich sąsiadów stała się dostępna fascynująca rozmowa o życiu o. Profesora Krąpca, urodzonego przez wojną na terenach dzisiejszej Ukrainy, rozmowa o filozofii, twórczym myśleniu realistycznym i o Polsce.